Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3246O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Αγνώριστη η
οδός Ερµού στη
Μεταµόρφωση
Η απαράδεκτη εικόνα είναι παρελθόν

ΣΕΛΙ∆Α 3

Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης µελέτης για την κατασκευή του 2ου
Λυκείου Μεταµόρφωσης - Η συζήτηση στο δηµοτικό συµβούλιο

...ΠΡΩΤΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ

Πληρωµή
αναδροµικών
στους υπαλλήλους
της Ίριδας

Με εντατικούς ρυθµούς κινείται η διαδικασία εκπόνησης
µελέτης για το οικόπεδο των ΚΤΥΠ (πρώην ΟΣΚ) που βρίσκεται απέναντι από το Λύκειο και στο οποίο υπάρχει και ο
καταυλισµός σεισµοπλήκτων, όπως δήλωσε στην πρόσφατη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Μεταµόρφωσης, ο δήµαρχος, κ. Μιλτιάδης Καρπέτας.
Πιο συγκεκριµένα, ο δήµαρχος ενηµέρωσε για το αποτέλεσµα των πρόσφατων συναντήσεών του µε την ηγεσία
των Κτιριακών Υποδοµών σχετικά µε την κατασκευή του
2ου Λυκείου αλλά και γενικότερα για την σχολική στέγη
στην Μεταµόρφωση.
Ο κ. Καρπέτας, αφού αναφέρθηκε µε κολακευτικά λόγια
για την επικεφαλής των ΚΤΥΠ, κα Ιωάννα Κοντούλη, δήλωσε: «Και η νέα διοίκηση των ΚΤΥΠ κρίνει αναγκαία την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος του Λυκείου. Εµπεδώθηκε η αντίληψη ότι χρειαζόµαστε και δεύτερο σχολικό κτίριο και είναι έτοιµες οι ΚΤΥΠ να κινήσουν τις ταχύτερες
διαδικασίες.
Η άποψη των ΚΤΥΠ είναι η αξιοποίηση των οικοπέδων
τους. Θα δώσουµε όσο γίνεται µεγαλύτερη επιτάχυνση
στις προκαταρκτικές διαδικασίες για να φτιαχτεί µόνο η
µελέτη, που θα διαρκέσει έως και έξι µήνες.»

Για δικαίωση µιλά ο Π.
Μανούρης

ΣΕΛΙ∆Α 8

«Τα “ως είθισται”
της διαπλοκής»
Γράφει ο κ. Μιχάλης Λάλος, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

ΣΕΛΙ∆Α 12

Όπερα µε
δωρεάν είσοδο
ανεβαίνει στη
Μεταµόρφωση

ΣΕΛΙ∆Α 9

Νέα απορριµµατοφόρα, σάρωθρο ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
και κάδοι στο Ηράκλειο Αττικής ΚΑΘΕ
ΣΑΒΒΑΤΟ

Οι «Παλιάτσοι» του Ρουτζέρο Λεονκαβάλλο έρχονται την Κυριακή στο
Συνεδριακό Κέντρο

ΣΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΕΛΙ∆Α 3

Μεγαλειώδεις οι
εκδηλώσεις Στίβου
στη Νέα Ιωνία
Προς τιµή των εκτελεσµένων
του Μπλόκου Καλογρέζας

ΣΕΛΙ∆Α 14

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 3,8

Μία σειρά από νέα «όπλα» θα έχει στη φαρέτρα του, στη
µάχη για µία περισσότερο καθαρή πόλη, ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής.

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο 09/04/16

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα