Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
€Ε›οΠ κ
 ετερεμη για
ί ρουτκηΠιεοε ι
.. νο κανανε ο _ *Χ . ι .
12.00 16.00
τη. ΡΜ
κ και”
Ποιότητα και Ποσότητα
ΓΥΡΟΠΩΛΕ|Ο
τΐτμα7υστίνσ.
Διανομή κατ' οίκον
ΠΑΡΑΣκΕγΗ 8ΑΠΡίΛ|0Υ 20% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩιΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τιμή: ει ΑΠ ΦΥΛΛΟΥ. 2ι.280 '
ἄκρας ΑΝ Ε|_||ΒΛ|·|ΘΕ| ΤΕΛΟΣ ΔιλΝγκτΕΡΕγΣΗΣ
Η κ. Χατζηστρατή Ι
η νέα διοικητής ι σ Π ε α
του νοσοκομείου
Αναμένεται να ανακοινωθεί εΠισήμως η αΠόφαση. Ο ΣΕΛ. 3
Ι Ι '
Ποιοι εξελέγησαν ε ι Ρ '
τομεάρχες στη
Νεα θ?Ξ:==Μ Κραυγή αγωνίας αΠό τους τουριστικούς Παράγοντες
Στο Πλαίσιο των εσωκομματικών
εκλογών Που έγιναν Προχθές.
Ο ΣΕΛ. 7
Συνεχίζει
την Περιοδεία
στην Αμερική ο
Περιφερειάρχης
ο Μ : -ν “·& ς·7 _. ν. . Η . ~ . ¦ . Ε . μ. 77 7 -<ιι· .. -__, . _.Ε _-- . -= -ν› -- ·`»|'7Ν-ω -·. Ε· 'Η -!.7_·χ..¦“Γι_·
Παράλογα και εγκληματική χαρακτηρίζουν οι εκΠράσωΠοι του τουριστικού κλάδου, την Πρόθεση της κυβέρνησης να Προσθέσει ένα ακόμη
χαράτσι στον τουρισμό. Έντονες οι αντιδράσεις σε τοΠικό και κεντρικό εΠίΠεδο. Οδηγούν το βασικό Πυλώνα της οικονομίας σε καταστροφή.
λτ£- “
αναφέρουν οι εΠιχειρηματίες. ζητώντας αΠό την κυβέρνηση να διαψεύοει τις σχετικές Πληροφορίες. Ο' ΣΕΛ. 5
Είχε αρκετές συναντήσεις και συζητήσεις. Ο ΣΕΛ. δ Ϊ Ξ Ϊ 7 δὴ 7 έ έ Ϊ 7 7 7 7 γγ τ
Ι γ κι] Μ μμ  _'ι_:ιΊ  ι |` 77`ι,
<<ΕξαΠατηθηκα» λ' ί '
δ'ἔλΡνει ΜΡ" Απονεμήθηκαν Το "ρωω"ρ¦λ¦ά"κ° Προτάσεις
ο ημαρχος ·
τα ΠιστοΠοιητικα · · τη Ν.Δ. τα
Λέρου Ι ψεμα του δημου για την ς Υ Ι
Πυρ και μανία εναντίοντου Πρωθυ-    
Πουργού Αλέξη ΤσίΠρο· .ΣΕΛ_ 7 20 ΤΠ συμμετοχή τους στο Προγραμμα Ζ ;_- ι . Ω* ` Η . . τ . πμ . β
όραση 0ι15ιηε. Ο ΣΕΛ. |8 η Η Α ζ
Στἑτν Περιφερεια Συμβολικός 
ο  . _ ή γ Μ ΚαθορίοτΠκαν οι άξονες τουρι Ι |` η - _ '  γ ' _ οτικής Πολιτικής στην Πρώτη
 .έ Ί. ο. Η _ _ δ, ¦ θ.
Συναντήσεις με αντιΠεριφερειάρ-  Που υΠάρχουν . =-ῖ/ 3 ' ή· 3ΠόετηΐΐιἙΖ;ἔρΐαεἴἔεαΒἔιΞΞ
χες για θέματα του νησιού. ^Πό λογιστές ΚΟΚ οικονομολόγους ΟΤΕ! ΠλΟίσίΟ 'ΣΕΛ. '|8-|9 / . . . ` < για τον τουρισμό κ. Φ ΑραμΠαΟΣΕΛ. 13 της κινητοΠοίησης. ΟΣΕΛ.8 “ ί - " ή' ` τζή. ·ΣΕΛ.Ι0
έΕ›οο.κ