Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Πυρετός" στο TaxisRecognized text:
'ι@_€ . . .
“ΗΜ   Σ ΙΑ νννννν.ιιιιει·ι8ιτιαι#
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20240 - ΤΙΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙ0 ΛΠ0 ΤΗΝ |(0ΜΙΣΙ0Ν - Λ|'|Ρ00ΥΜΕΣ Π0ΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜ0Σ0ΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
«Πόντιοε Πιλότοε» η Ευρώπη για το Προσφυγικό
Εικόνε5 χόου5 και απελπισία5 στο λιμανι του Πειραια και την Ειδομένη
θα εφαρμόσουν τις νέες προτάσεις.
την ίδια στιγμή που στην Μόδα η
Δεσμεύσεις για συγκεκριμένα μετρα
στην αντιμεαόηισητου Προσφυγικού
Θαβε χθες η Κομισιόν. Σκεπτικισμός
επικρατεί για το εαν τα κράτη-μελη
ανθρωπιστική κρίση παίρνει ανεξελεγκτες διαστασεις > σελ. 26 - 27
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
λ ΘεοΤρ|  έργο
η :φταιω ι τρωω
Το Σαββατο
Τραγωδία; με
αρχαία θέματα
ΤΟΜΟΣ Β|
Εμποροι αυτοκινήτων
Η αύξηση φόρων
και τελών τιληττει
την αγορα Ι.Χ.
Ο Εξ μέτρα για την αγορά αυτοκινήτων
προτείνει ο Σύνδεσμος Εισαγω γέων
Ο Καταγγελίες για απάτες με τα μεταχειρισμένα ΖΧ > σελ. 10
Ανοιξε το σύστημα για ό εκατομμύρια φορολογούμενους
«Πτι ρετός» στο ΤΜ
Τα μυστικό για τη συμπλήρωση
Φ Αρχισε η υποβολή
των Πρώτων δηλώσεων
° «Μπλόκο» επιΧειροὐν
οι λογιστές. Αντιδρούν
για το ασφαλιστικό
Φ Τα 25 κρίσιμα βηματα
για τη σωστη συμπλήρωση των εντύπων
Φ Βέβαια η Παράταση
έως τα τέλη Ιουνίου
ιΠ =:::'μ;;ιι;:“-Ο Ξ: :με;:“..=.:Ξἔ<';ἶ”:ΞΣ1?“. 
Αρι Φορολο
 Μ σε εῳώ  γουμενων
οσα ε 2.808.103
5.οοο-ιο.οοο 1.75Ζ995
τοσα-Μ 1118034
ι5.οοο-2ο.οοο 848.855
ωρα-Μ 542.443
3ο.οοο-40.οοο 134,434
Μ·Μ 55.013
5ο.οοο-1οο.οοο 59937
ΜΜΜ 18.096
των δηλώσεων
Εκατοντάδες φορολογούμενοι έσπευσαν να υποβάλουν τις φορολογικές
δηλώσεις, αμέσως μόλις ανοιξε η ηλεκτρονικη πύλη του 'ΜΒΜ. Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, που με την εκκαθάριση
των δηλώσεων τους προκύπτει μηδενικός φόρος. Η Πρεμιέρα του ΤΜηετ
συνοδεύθηκε με την αντίδραση των
λογιστών, οι οποίοι αποφασισαν αποκό έως τις 18 Απριλίου, διαμαρτυρόμενοι γιατις ρυθμίσειςστο ασφαλισηκό.Ηπροθεσμἰα υποβολής των δηλώσεων λήγει κανονικα στις 30Απριλἰου και θεωρείται βέβαιη η παράταση
έωςτατέλη Ιουνίου) σελ. 6 - 7
Πολύ κοντα σε συμβιβασμό κυβέρνηση και δανειστές
Αντιστ ροφη μετρηση για
συμφωνια με την τροιιτα
 Ο Εντατικές διαπραγματεύσεις για να κλείσει
η αξολάγπσπ με αμοιβαίες υποχωρήσεις
Ο Σ την τελική ευθεία ασφαλιστικά και φορολογικά
Ο Περικοπές στις συντάξεις χηρείας σιτοάν οι θεσμοί
Μια «ανάσα» από τη συμ- λογικό και ασφαλιστικό έφωνία βρίσκονται κυβέρ- Χουν κλείσει, σιμβιβασμός
νηση και δανειστές. Φορο- για «κόκκινα» δανεια.
«Κλειδώνουν» νέοι
φόροι 1,8 δισ. ευρω
Ο Στο τραπέῇ το πακέτο μέτρων για
να καλσφ θεί το δημοσιονομικά κε να
του ΑΕΠ το 2018. Διαμορφώνονται οι τελικές
προτάσεις > σελ. 4 - 5
Οι θεσμοί επιμένουν σε
μέτρα που θα διασφαλίζουν πλεόνασμα 3,5%
ΜΙΧ. ΣΑΛΜΣ
Επιστροφή της
Πειραιώς στην
κερδοφορία
Ο Μειωσα των
«κόκκινων» δανειίον το 2018
κάτω τον 17%
τον συνολικού
χαρτοφσλσκιον
προβλέπει ο φάεδρ0€ πιο Μ·
ιιεζας > σελ. 9
ο. ΤΖΑΚΡΗ
Μέτρα επαιξα
σε οκτώ τομεις
της οικονομίας
Ο πωωωωωΜ
στο ΚΜκάΣωΜο σκωομισίς ΠΜιπισίς› σελ. 3