Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Σταλινική χούντα καταργεί προσευχή, παρέλαση & ιστορία!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
“ή ααα ή  κι  Ζ5 ιιΕιΡιιΜιιιΦιιιι¦
 :ιι  ιι ιιιιιιιι α ΜΜΜ! “ΜΑΣ
ΕΠΜ[Πι (απ'  Μ' ΒιΡοοιοΜι9Σ
5ατιι; τιΥ ι ω]   “Λ Δ
   ~ έ ιοιιιρ!ειιιικοιιο
ι λ γ μ ι, ~ Γ “
_ “Η “ι μ
Μ Δ'ΚΔ
έ ΊΚ¦'/
Η ΜΧΔ; ιι
, ια!
ς/ ΧΧ κα π κ χ' Μπα Π π χα
Ο αιΡ τι ι ι,ι ι'Χι`
ι ι ι ι
μι υ κι Ο Ο ι! , λ ι
ιι χ Κ Χ
7 Απριλιογ
20'|8
  Κι 1
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00542) 3942
Ο Δ" Ο ι
ι [ Χι ω ¦
μαπα ι
κ; ι τ να» Γκέι
ια) Μι ΜΟΗ
ΚΜ ιέμ»/1 Κήχιέλ
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ι /ή ὴΧ η
Μα! Εξω
μι Μέι Ο Η “χ
ΜΪἴἶ_ι `_ _/ι! ΠΔ
έ/ήΧέ
Πα^ΧΠ
ι^-'ι
μ μΠ,Μ_
ΧΟΥΝΤΑ 
ΣΕΛ|ΔΕΣ
4-5 7 7¦23-25
ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7! 70
"ΕΚΠΛΗΡΩΝΕ|"
ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕ|Α
ΤΟΥ ΠλΤΡΟ|(ΟΣΜΑ!
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
|Σ'|'0Ρ|Μ
Πως ο Αλέξης Τσίπρας επιβαλλει, εντός του 20%,
το σατανικό Υπερμνημόνιο¦ αρθρα προς αρθρο!
ΜΚΟ. ΤΟΥ ΣΟΡΟΣ