Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Γύπας: Αρπακτικό που τρέφεται με πτώματα και οργανισμούς σε αποσύνθεση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ||('
· 'ΜΗΝ
Π ° Ν ϊ | κ | ` ΑςξΙλ("κκ|":(|:""ίϋΩΓς)
' 7 ιι· ιιιι)_).ι'ιμ1.νιι μια...
 ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ'Τ'ΚΗ ι ΣΑΤιΡικΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦι-ιΜεΡιΔΑ
Μ.τοροιπἱΚἱ.ει ιιειιιιτιι ι ΑιιΡιΛιογ 2016 χ τιΜιι¦ 2€ ο. 1911
Γύααςι ἔ¦/
Λοιιακτιιώ
ιιοα τρεφεται
με πτώματα
και οργανισμούς
σε αποσύνθεση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα