Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Διπλό χαράτσι για χαμηλοσυνταξιούχους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ Πωσ· λεψετς @
· Ε^ΕγΘΕΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ·  ο 
ΚΕΡΔΗ Με ΝιΕΡΜιιι 
ΣΕΜιιογΝιΕΣΛιτκΑ έτι:
ΚΑ| ΚΑΜΠ|ΠΝΑΤ0
ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
κΑι κΑτΑΡΓιιΣιι ΤθΥ ΕΚΑΣ κΑ| <<|(Α|ΤΕΑθ» ΤΕΜ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Δ|"ῇό χαράτσι  “ “
Γ|Α |ΣΑΓΩΓΝ ΣΕ ΑΕ' - ΤΕ| Δ
Στο τραηέζι η εηαναφορα
Υπ] χΟμΠῇ0συνταξιουχου5 ιεεΜω»
Σοκ ΚΔ' ΔΕ0Σ Γ|Α 0Σ0ΥΣ ΧΑΝ0ΥΝ το οικοΝοΜικο Ε|'||ΤΕΛΕ|0
για 70.000 συνταξιου- σταδιακό το ηρονοιακό φτιαχνει δυο ξεχωριστό
χους των 500 € αηό το εηίδομα έως το κείμενα για «ηροσυμφωνία» ΣΕΜΕΕ
Μνημόνιο ηου υηέγραψε 20] 9 θα αυξανεται με Βρυξέλλες, αλλα [Η
η κυβέρνηση και η συμμετοχη στη και με Πρόσθετα μέτρα 8.
ΣΥΡΜΑ - ΑΝ_ΕΛ. φαρμακευτική Περίθαλψη αηαιτησεων_.. ΔΝΤ 
ΣΑΛ0Σ ΑΠΟ Τ|Σ Δ|ΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΠΑ το “ΝΑ|” ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΕΛ|ΔΑ Ξ
 η Χωρίς °Χέ8'°
ΝΕΕΣ ΤΑ|Ν|ΕΣ
Μ .ο για την εκκένωση ΣοκΑΡογΝ,ΕΝα τι-ι ΔιΑεγΝΔΕΣιι
Ε||(0ΝΕΣ ΠΟΥ “ΠΑΓΩΣ^Ν"
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ·
Ι γ ΔΕΣΜεγετΑι Με μ ΤΑΜΕ|^κΩΝ __
. . “Μ __ν ·  ^ ταινια . ΜΗΧΑΝΩΝ ·¦
οτηνειγῆεντι Ο Δ - - γ , _ ΕΦορ¦ΑΣ η Π
με το “Γαμος από “ τ χ , η ο _ Δ
| εῆῆηνικα Νο2"
Η Νία Βαρνταῆος το" "ε|ρ
λ ¦>Ξ_ω
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ||(0 ·
.· στ· · ὁ"`|
· . ΤΕΜΕΣ , , Ο Δικι-ιΓοΡοΣ ΣΤΟΝ «Ε.Τ.»
Νέα στοιχεία για το
τροχαίο αηό την
ε;γ2γἐνε|ο ΜΜΜ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα