Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Η αγορά συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται...Recognized text:
Επιχειρήσεις 8 χρήμα
  ΗΜΑΤΙΣΤΗΡ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 20Τ6
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5ό7λ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΕΤΟΣ 27ο Τ|ΜΗ ',5 θ
"ΜΜΜ αι .23 δω Μ Ανοδικές 4 ο
Π8ΕιχΑΜοε0φ 15327 -ι.ω% Μ .......  ........................... .,
ως” πεταειωω μια οσα αλα/Μ ή; Κο©Μ 48
ΜΜΜ απο στα . .. Μ ........................................... .,
· ΜΜΜ απο Με ή _ _ Μ ΜΜΜ 26
"Μ"  ΜΜΜ χλ ι·ς7ε'π .πως ' Μ Μ Μ 298 Μ ........................................... ..
ΞΕθΩΡ|ΑΣΕ Η ΠΡΟΣΠΑθΕ|Α ΕΝΔΟΣΥΝΕΔΡ|Α|(ΗΣ ΑΝΟΔ'ΚΗΣ Κ|ΝΗΣΗΣ ΥΠΟ Τ|Σ Π|ΕΣΕ'Σ ΣΕΝΑΡ|ΩΝ
Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΧ|ΖΕ|
να αμφιταΠαντεύεται...
Αδυναμία διόοποοιις του ανω εύρους, ο
Κρ. Ααγκάρντ: Το ΔΝΤ είναι «αποφασισμένο
να συνεχίσει να βοηθά» την ΕΠΠάδα
-Α. Μέρκεη: «Κούρεμα» του εηηηνικού
χρέους δεν είναι δυνατό στην Ευρωζώνη
Προς οΠοκηηρωση της
Αρνητικών μηνυμάτων
 συνέχεια από τα ομόΠογα Με:
ΠρόσκΠηση ΣΕΒ για
ι μετοχές των τραπεζών κινήΟ θηκαν χθες πτωτικά χωρίς κά
τι το αξιοσημείωτο. πλην της
προσπάθειας της Πειραιώς να κινηθεί
υψηλότερα και που το κατάφερε με
κέρδη 2,44% (διακίνηση μεταξύ 0,1990
στο -2,93% και 0,2170 ευρώ στο
+ 5,85%), με τα ωοπεπτ5 (που δεν είναι
τίποτε άλλο από ευτελούς αξίας χαρτιἀ) να κινούνται προχθές στο Η 00%
χωρίς λόγο, και χθες στο -50%. Σε μία επικίνδυνη κερδοσκοπία χωρίς νόημα,
αφού δεν θα εξασκηθούν και'δεν θα υπάρξουν δημόσιες προτάσεις από το
'ΓΧΣ. Οι μη τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν και αυτές άτονα με μεικτές τάσεις.
Μέσα από υποκλοπές, λεκτικές αντιδικίες (λ.χ. όπως εκατέρωθεν αλληλοκατηγορήθηκαν 'ωραίο από ΔΝΤ και
Τσίπρας από ελληνική κυβέρνηση) εξάγονται ορισμένα πολύ σοβαρά συμπεράσματα: ι ) Η αξιολόγηση με πολιτική παρέμβαση που θα έρθει είναι
συμβιβαστική λύση, 2) ΗΠΑ και Γερμανία θεωρούν το ΔΝΤ αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού προγράμματος και 3) ο κ. Σταθάκης, ο έλληνας
υπουργός, με τις δηλώσεις του απο
πιο και εΠεγχόμενη η διόρθωση
κάλυψε αυτό που υποστηρίζουμε εδώ και μήνες ότι: η λύση για το χρέος
θα είναι έκτρωμα. Μέσα σ| αυτό το
περιβάλλον το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον Γενικό
Δείκτη να κλείνει στις 561,23 μονάδες
με πτώση 0,62%, έχοντας υψηλό στις
568,87 μονάδες (+0,73%) και χαμηλό
στις 559,2ί μονάδες (·0,98%).
Το χθεσινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη πάνώ από εις 560 μονάδες διατήρησε την βραχυπρόθεσμη τάση
ουδέτερη. Η αγορά λοιπόν συνεχίζει
να κινείται εντός της συσσώρευσης
των 540 - 580 και βρίσκεται ακριβώς
στη μέση, στη σημαντική ζώνη των
560 μονάδων που μέχρι στιγμής δείχνει να είναι αρκετά ισχυρή αφού
παρά τις αρνητικές ειδήσε$ στη
προχθεσινή και την χθεσινή συνεδρίαση διατηρήθηκε. Η αγορά λοιπόν
συνεχΖει να αμφιταλαντεύεται... δείχνοντας από τη μία πλευρά αδυναμία
να διασπάσει το άνω εύρος της συσσώρευσης, όμως από την άλλη πλευρά η όποια διόρθωση είναι απόλυτα
ελεγχόμενη αφού διατηρούνται οι κρίσιμες στηρίξεις... Σελ. '3
Ερχονται νέες πιέσεις
αξιοΠόγησης πριν το Πασχα επενδύσεις στην ΕοΠόδα στα εταιρικό κέρδη
θεωρω: Στόχος είναι να υπαρξει
συμφωνία έως τις 42 ΑπριΠίου
Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Θ. Φέσσος: Η χωρα παρουσιαζει
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες ω 3
ΠΟ^|Τ'ΚΗ 3-5
Απογοητευτικές οι εκτιμησεις
για το ο' εξάμηνο του 20% ω ω
ο ω- εΧ;ει ποπ
οι έδρα του
7 Σιλ. 9
“|0ΝΑ ιο.οοο€ .5
Γιατί ήταν η Μετοχή
' της ημέρας Με υ .
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησσν η
¦ αρνητικό η θετικό ι,
' στο ταμπΠό 
Μισο 
Λ. κατσέῇη: Αρση
ΜΜΜ' ΟΟΠτΓ0|8
εντος μηνων
Υπό όρους - <<ΒΠέπει»
οΠοκΠπρωση οξιοΠόγπσης
στις 22/4 ω 7
Κύπρου: Συμφωνία
για πώΠηση
της Καππα Ηοτε|5
Αντί τιμήματος 26.5 εκατ.
- ΟφεΠος 400 μ.β.
στο Ωστε Πει ι ω 7
ΕΠ!ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Αυξημένα μεγέθη
για ΕΠΑ Αττικής
το 204 5
Προωθούντοι
επενδύσεις 50 εκατ.
για δίκτυα το 2046 Με ο
ΕΛΠΕ: Βαθμιαία
μετατροπη σε
ενεργειακο ομιΠο
Γρ. ΣτεργιούΠης: Κυριότεροι
οι γεωποΠιτικοί κίνδυνοι
το 204 6 ω ο
χΡι-ιινιΑΤιΣΤΗΡιο ΑΘΗΝΩΝ Ί3-26