Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"ὡς να κανε·
στον· ο Μπανης:
Γραψε' ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ Σελ. 2 |
ο κύβος ένσταση
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
"τω ῇ σκορ
ΤετορτΠ 6 Ληρ·λ·ου 2016 / Φωλλο Τ Ί48 (2348) / € 130
Έρχεται στην Δεκ
ο ΜΜΜ ΕΜ(
Ευχαρ|στημένοι αηο την
κουβέντα με την ηλευρδ
του Πορτογαλου σέντερ
μηακ στην ΔΕΚ
Ο κεντρ|κοε χαφ και ο φορ 
¦ ¦ .Ο
..τη8 [κιμ_αραεΞστην'λτστα ο η
τη5 <ίΕνωση8» '
Εη·βεβαἱωση τη5 «ΩΡΑΣ» για το
ενδιαφέρον τη5 ΔΕΚ κατ του Ζντοβτ5
 νε9τελοεβσομμω στη
Ελλαδα ο Νιγηρινοε φσργουορντ
·ΕΥηέγραψεχθε€ηροσμφωνο,
αγώνα5 δρομ τηΞ κΑ- την
“έκδοση τΠ8 βτωε“τ6υ Αφρικανου
Κ Δ  έ
«ν εκει νυν" η
βγω τα ΜΜΜ·
/  | ·
διαφορετικη αντ|μετωη|
τη3 εκδίκαση
,   Ι. . ...
¦ Κατηγορηματ·κοέ ο νομικοε εκηροσ_ωηοέ
Μ' ” ,  ,¦ ` Χ 7
ύ στο ΠΑΕ, Πετροε ΚαιμΜἐκαμη8, Περιμένει τ
τκατα τη δ|αρκε·α