Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` δ ω
- ή Ϊ_  Θ
 Γ. κ0ΥΒοΠοΥΛ0Σ Ψ : ” '" 'ο _
“““Μ“““ Π "Π" "Π |Μθ|Ρ'Μ λ “ '·
πω· αιω- -. κ 
7 ο Χ Σὲ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
ψ β   
Η Εθ"ΝΕΡ'Μ ΟΛΩΝ Π" "ΜΑΜ'"Α ΜΙ" ΠΜ" δω' 30% Η." Η" Η": Ι." ε
ΗΠΑ ΠΑ ΚΠΝΣΤΑΝΤ|Ν0ΥΠΠΛΗ ΚΑΙ Π ΤΖΠΡΤΖΕΒ'ΤΣ ΕΝΑ' ΚΑΤΗΓ0ΡΗΜΑΤ|ΚΠΣ
ι ,ΕΠ!ΠΛἔΤ0Υ ΜΕΝ" ΜπΛΠ·ΜΜΣΕπ Τα ΜΜΜ" τον Με τι· ΜΜΜ
· ἐ_  Ν¦ΕΞΑΣπΕη·Δ ΗΜΜΥ" Πο ΡΜ. Ι. ΤΗΣ ΕνΡ“Λ·τκΑΣ
= _" Τ Ν|κοΛ0Π ΗΣ
ΜΜΕΠΡΑΜ|'ΜΜΜ -υ ή
ΜΜΜΜΞΜΜΜ-Μ¦   - ζ ς Ι
ΜΜπΜΜΜΜΜ  πω
 ή    ¦ Μωβ Ε' Δ
ζ -> ¦ ” “' _- σΛεΤοΕΜΒεΒΑΜΣεΤοΝωοΜ
"ΜΤΒ ΝΕΛ"ΝΜ|ΜΤ|ΝΠ||'|'Σ|| Τ"Σ ΜΜΜ "|Α Τ0«ΤΡ|ΦΥΜ|» χ · γ
Η «Π» αναλύει ως ο Π·ν·Βπνοϊκ6ς το πλωτή· ΜΝ έχει ΜΠΟΜΠ
/ πίκιες-ΕρΝηΜΜΜ ν· κάνουν Μαη
Στ· ίδια «Μύρια» Μέσι· και Μολέδο
· Η ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα