Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κνι>ΙοΣ ιιΡοεΔΡοΣ Ψ'““_-“'___“”“”“”““- ”““^””“”
Η "κόθαροη"
προκαλεί 1];_/ζ)_κ&]]
Ἡ"... τρόμο ωωινΜν· οωιωωω
η Μοτο ΔΡ. ΦΥΛ. 541 ι ` ΤΤΑΡΤΗ776 ΔηΡΙογ 2016
τιΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 
 Βίκου!! 1; @απο ›_ “      
 .51511 Υ 73)! Ώ) “
ωω7·¦
, Καταγγελίες-οοκ για· Πατέρα. Ντογιόκο ό γ
 και ντοκουμέντα αιιό τον γνωστό γ ο .ο _
Ϊ δικηγόρο για την απόθεση Ζωγράφοι· ο _ 
τ' Η "ΜαΦία" τον ιιοοΦίροιι. τώρα "έρχεται"    “ ο
ο Ζητείται λύση από Ϊ!
τον Κοντονή ω 
  κογΠΔΣ 
 "Μιτρόβοι" 
Ρ και
"εκβιασμοΠ
ω · - ;·=: ενός
ϊ Σ Ό ς ο ' '° τι
_¦ . ·
 4"ς“ τ
ε· ·#·< 7 _
Θ Ἐνος νέος  . .
2 ΜΜΜ' οι οι οωωω Πρωτο βημα
ΜΜΜ 9 ° _ἔ#ἔΨΨΡ “ων στον δρόμο προς
ΜΜΜ 9 “ β “Δω“ “ ' Ί! τον τίτλο!!! 
ΤΑΛΕΝΤΑ Σω ' 
,  Π ·Με Μοκι2ο:3ο,Ν53›
ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΤΣΙΜΙ|(Α Μ” ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ Ο θΡΥΛΟΣ
ρλἑ11ΞΔ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα