Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Καταργήθηκε" ο θρησκευτικός όρκος στο στρατό!
Newspaper website Website
Recognized text:
8 ΑΠΡ|Λ|Ογ
#'Ε:Β.Η.Α.= ΙΜ' ¦- '“ϊΙ`1955
υιι1υΜΜΜ Ο
Δευ-ΞΕΧιι-ι κιιιε'ι;Μιι”
    χ   
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(ΜΒΜ) εε4ι
,η$“Δω '
Η' .Ι ἰιιῖιιιιιιιιιιυιιι
:Μι Η· ΜΜΜ· ΠΠ" "ΠΜ "Ϊ ΜΜΜ"
 Η γατα
ο    |μαλαΐων... ανεβηκε
¦ Ο στα κεραμίδια:
"ΣΜ|'|ΜΕΥΣ" '|'|·|Σ ΧΟΜΠΣ' · ·· “  
ι ο “ η σύγκρουση
Τ'Μ"' Ϊ ΕΥΡΩ ' Ο κι    11 ΜΜἩΜι
, ¦ Ι Ι ¦ ¦ ¦ Αλέξη Τσίπρα Η ΚαΤασκευασιικη Του εΤαιρεια επαιρνε Τα μεγαλα εργα επι επΤαε·ι·ιας¦ Ο Ι ΣΤ ¦ ου ψυ ό
Τα σούρΤα-φέρΤα με Τον ΑρχιεΠίσκοπο και ο... Παναθηναικος Του ΓουεμπλΡι η % χ βη
ΣΕΛ|ΔΕΣ 5-7 δ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΜΦΜΣΣΕΣ"
“κιιιΡιιιοιικΕ“| 
σοιιιιιιειιιιιοι 
Με Στο ειμαι
Νέα μήνυμα του καλόγερου: "Η οργή του Θεού δεν θα αργήσει να φανεί"!