Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Το ΔΝΤ μένει, πάρτε κι άλλα μέτρα"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ
ΕΠ|ΔΟΤ|·|Σ|·| ΕΩΣ θΟ.ΟΟΟ€
Γ|Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ κΡΑΣιογ,
ΜΠ|ΡΑΣ, ΤΣ|ΠΟΥΡΟΥ
Α Αγροτικός
Η" ΣΦ ῖἙ*ἶῖυηοΩ
 / ` 
ΣΤ" Ε|Α||(θ
ΕΝΕΤ"
Η ΣΕΑ|ΑΕΣ
Ή ΨΥΧΡΟ^ΟΥΣ|Α Γ|Α ΤΣ|Γ|ΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟ|Ν|·| ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΡΚΕΛ - ΛΑΓΚΑΡΝΤ
“ Το ΔΝΤ μένει.
πάρτε κι αΠΗα μέτρα
- ' ' για «μεγαλη απόσταση που πρέπει να
έ - δ καλυφθεί με νέες μεταρρυθμίσεις»
` . 5ι
|·| κΑΓκΕΛΑι>ιοΣ ταχθηκε υπέρ της
παραμονής του ΔΝΤ στο ελληνικό -.
Μνημόνιο και απέρριψε τη διαγραφή χρέους · '
4 ΣΤ|Σ ΤΟ ΕΤΔ|Ρ|ΕΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡικΟ
ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ, ΟΑΡ|ΤΑ|_ €ΟΝΤΡΟ|_5 
ι ΣΜΣ ...ε Με η ι. .ι η .2, ..ΣΣΣ αμε  με”. ή.. Σ.
μηΜ>Μ η η Με] Η Η :είε ιο» Ι ο;» ΜΑΜ!!! 1η Η καιω/Αη ΜρΜ=1_τ@; Ἡ :ζ;51_ι€ι|Ξ)Σ»: Η] ε ΜΜΕ] ΗΜ Η ι, ΜΜΜ Αι ΑΠ ι_α»·ηη_ιΜ
ΣΕ πιΞι>ΤιΓκο Το ΜΑΞιΜογ ΑΠΟ Τ|Σ Δ|·|ΛΩΣΕ|Σ ΣΤΑθΑ|(|·|
Γ|Α «Β|ΩΣ|ΜΟ ΧΡΕΟΣ ΕΩΣ ΤΟ 2022» ΚΑ| ΤΟΥ ΜΠΑΑΑΟΥΡΑ ΟΤ| «ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ Ε|ΧΑΝ ΕΠ|ΒΑΗΘΕ| ΕΑΡ|ΤΑ|_ £ΟΝΤΡΟ|_5 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤ|Ο»
ΣΑΜΟΣ ΑΠΘ ΑΠ ” Οι =
ΤΘΨΨ[Μ. ΜΑΜ Η)
ΤΑΑΑ|ΗΩΡ|Α ΠΑ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΗθΥ Φθ|ΤθΥΗ
ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΑΓΓΕΜΕΣ ΣΤΟΝ... ΑΕΡΑ
“|ατρεία γειτονιας” χωρίς
|'|σῆιτικός σεισμός τ .
κτίρια, ῆεφἔἑἐηἐοσωπικό με ε"ίκεντρο τον-" "αναμά
ΒΗΑΜΡ|υΝ8|.ΕΑθθΕ :ζ ο : ' “  τ ι·  ·   ·· >“
ΞΞΛΠΔΞΞ
(ΑΒ. ΞΞ
«Καυτο» Ψ
 φαβορί
Τέταρτη 6 Απριλίου 2016 - Αριθμος φύλλου 1858 - Τιμη 1,50 € - νννιινν.ε-τγμσ5.:σπι
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΣΜΤΞΑΕΠ ΖΗΤΟΥΝ
ΑΞ[]@ΜΑῖΠΕΞ©Π ΤΟΥ ΜΜΕΝ[]ΕζΘΨ
“ΠΕΡ|ΕΡΓΕΣ"
ΜΜΟ... κΡΑΤογΝ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΕ Ε|ΔΟΜΕΝ|·|
ΜΑ' ΠΕ|ΡΑ|Α
ΜΠΑ©Ε€@ ΚΡΑΤΩΝ
ΣΤΟ <<ΔΘΥΒΑ[]Ν© ΜΗ»
Η ΜΜΜ θα Πρέπει
να δέχεται μεταναστες
που συῆῆαυΒανονται
σε στη] κρατη της Ε.Ε.!
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΕ3ῶ©ΜῶΔῶ
Βαρθοῆομαίος, Ν
Πάπας και
|ερὡνυμσς
στη Λέσβο
Ξ[ἔΛ[]ΔίΞΞ ζι]@ή (Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα