Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΔΕΝ ΟΑ ΕΠ|ΤΑΧΥΝθΕ| Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠ|ΤΟ|(|ΩΝ
ΥΨΗΛΕΣ ΕΠ|Δ0ΣΕ|Σ ΠΑ ΤΟΥΣ ΒΑΣ"(ΟΥΣ ΔΕ"(ΤΕΣ ΤΗΣ ΝΑΣ'. $ΤΗΕΕΤ
Ο Ο βιομηχανικος Οονι Δωσε ιιαροιιοιοσε σνοδο 107.73 μοναδες η 06% στις ι7.792.82 μοναδες. κερδη ι3,τ)5 μον(ιὁων εμφάνισε και ο ΜΡ 500 η Οι;» σιις 2.072.” μοναδες
ΣΕΛ. 1
Στην επιτυχία σε όλους τους
στόχους που εᾶε θέσει. επιχειρηματικούς και οικονομικούς. αναφέρθηκε ο δ.σ.
του ΟμιΆου ΡΕ στου;) Τζώρζης Κουτσολιούτσος.
«Το 20ι5 ήταν για την ΟΠΑΠ μια
ακόμη χρονιά με σημαντικά επιτεύγματα και επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο». ανέφερε σχολιάζοντας τα οικονομικά
Την πεποίθηση ότι το ΔΝΤ πρέπει να
μείνει εκτός προγράμματος εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος, στη συνάντηση που εᾶε το Σάββατο με τον
πρωθυπουργό.
Σελ. 5
7 Δ μητρης Αβραμόπουλος.
Την πεποίθηση ότι η ασφάλεια και η
μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο εξέφρασε ο επίτροπος Μετανάστευσης
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Δη
Σελ. 7
ΣΗΜΑΝΤ'ΚΑ ΕΠ'ΤΕγ"ΜΑΤΑ
ΒΕΛΤ|ΣῖΟΠΟ|Ε| ΤΗ ΑΕ'ΤΟΥΡ"|Α
Ξεκίνησαν οι προμήθειες ιρανικού
αργού από τα Ελληνικά Πετρέλαια,
με το διευθύνοντα σύμβουλο Γρη- .
γόρη Στεργιούλη. Το πρώτο φορτίο, που βελτιστοποιεί τη λειτουρ
ΧΡ”'ΑΤ'¦ΤΝ'|0 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΑΓ0ΡΑ
έΡΗΗἈἩΣίΗΡ'ὁ ΑΘΗΝΟΗ 7
Πτώση για τρίτη
συνχομενη ημέρ
μεγέθη ο πρόεδρος και διευθύνων για των μονάδων στην Ελευσίνα και
σύμβουλος του οργανισμού Καπί' στον Ασπρόπυργο. αφορούσε πεΖιοα·ετ.   -. ρίτιου ι εκατ. βαρέλια.
Σελ. 9 Σελ. Η
| | Ι |
=_ ΧΡΩΜΑ ΣΤΑΘΕΡ0Π0|ΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤ Η ΜΥΤ|ΛΗΝ
_ο: Δεν θα υπάρξει περαιτερω πτώση Άνοιξε με πλήθος επισκεπτών στο _. ~
ἐς το 2018, ενώ αν υπάρξει θα είναι νησί της Μυτιλήνης το νέα κατά- 7 7 `
Ξ οριακή, επισήμανε ο πρόεδρος και στημα των Ρυωιο. με το διευθύνοΞ διευθύνων σύμβουλος της Μπα Νά- ντα σύμβουλο να δηλώνει: «ΣυνεχίΞ; σας Ζαρκαλής. σημειώνοντας πως ζουμε να επενδύουμε στην ελληνιΞ το 2015 ήταν χρονιά σχετικής στα· . κή αγορά, διευρύνοντας το δίκτυό
ο θεροποίησης. χ “ ί ; μας κόντρα στο δύσκολο επιχειρηΧ Β ματικό περιβάλλον».
Σελ. το ι ' Σελ. 8
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΔΔΡιτιι - ΛοΝΔιΝο=
ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ