Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Νέο θρίλερ με την τρόικα. Φόβοι για εμπλοκή στις διαπραγματεύσειςRecognized text:
“Νιν-Μ   Σ ΙΑ ΜΝΝΛΙΠΘΓ|5|Π@Γ
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(('ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ - ΪΡ|ΪΗ 5 ΔΠΡ|Λ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 694· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20238 - Τ|ΜΗ 130 ΕΥΡΩ
ΤΑΧΕΙΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ |(ΟΜΙΣΙΟΝ
Ανησυχία στην Ευρώπη για με εξελίξει5 στην Αθηνα
Β. Σόιμηλε: Γερμανία και ΔΝΤ δεν θα διχασθουν για την Ελλαδα
Πυρετώδειςείναιοιδιαβουλευσεις τημα μετά τις αηοκαλυψεις του μήνυμα στήριξης στο ΔΝἙ ενώ ξανόθέμαθτεχίτ. εόνδεν ολοκληστη Γερμανία για το ελληνικό ζή- Νίκί|εαΚ8. Το Βερολίνο έστειλε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έθεσαν ρωθείη αξιαλόγηση>σελ.6
Ολα ανοικτα μετα τον «Πόλεμο» Που ξεσηασε μεταξυ κυβέρνησης και ΔΝΤ
Νέο θρίλερ|με την τρόικα
Φόβοι για εμηλοκη στι5 διαηραγματεσει5
Αλ. Τσίηρα5 ο' "ΜΜΜ το" 2016 Κρ. Λαγκόρντ
Ανοητοι τι· τη.. _ ΜΜΜ ΑτιεχΟυμε
' ομΜεισ χ
Οδηγών Μ Με Η  Πολυ ααα
σε κρίση τη συμφωνω
ο ΣΦώρη επίθεση ΜΡ
στο Ταμεισ για σκό- τω- 462.7 Ι
ιπμες καθυστερήσεις Ι |
Ο Ανοησια κάθε εικασια
ότι χρησιμοποιούμε
το πιστωτικο γενονος ως
Π" διαπραγμάτευση ο η" Μ ω 7|6 Β” ω" 7” Β” γω δισκρσγμστευτΙκύ χαρτί
> σελ. 3 - 5
| Ι ο | | | Ι |
Πτωση του Δεικτη 1.19 β Η μεγαλυτερη διαρροη στοιχειτμν για υηοητες καταθεσεις ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΜΜΜ
· ο | |
Το "ΜΜΜ Ηχηρα ονοματα στη Ειδικος
χαλασε το καλο , , διαχειριστης
κλ1μα στο ΧΑ. «λιστα του Παναμα» γιατι? Με
των Ο 8" (5
Ο Μολιςύ41¦2 εκατ1 ο τζίρο(- 0| ε&ε'δωές Ο Βασιλης, αρχηνοι'κρατών πολιτικοί ποδοσΦαιριστές και ννωστοι” Ο ·
Φοβ0 "ω ερ" Μή στην αδ (Μία, παράγοντες της παγκόσμιας σκηνής «πελάτεο› σώσοκε εταιρειών ἐπ;ἘΖ?κ:3: ἔ%Μ_
Με απώλειες έκλεισε χθες το Χρηματιστηριο, στη γ _ εκΜθῷΜ" τραπεζών
σκιά της σύγκρουσης μετα ΔΝΤ και της ανησυχίας β: ρ ρ
για Παράταση των διαηραγματεύσεων › σελ. 9 . Δ'ε°θ“'ω' ω#β°Μ°ς
ορίζεται ο Ε Μιβσ νιδης
Ο Στόχος, η αποτελεσματικη
, διαχειριση της περιουΕηιστολη  οιας των ιδρυμάτων που
| τελούν υπο εκκαΜριση
Η  // Ο Στην «ομφέλα» του εκκα| Μισή τα «κακά» δανεια
θα «σκοτωσε1» . _ ._  . τωνΜω““ω.
| Η Βλαντιμίρ "στην ΣΑΜΟ Μέσι .>;> Μιααφ αλ Λουντ :=·:=· Μισέλ "Μιμί .η Ντ. "Μουσουνίτσα Ρωσσια. Ριοτοπ¦ πωπω
Η; αυτή. Δωδεκανήσου,
'[Π  Φωςστον σκοτεινό κόσμο των ροη οικονομυτών ηληροφορι- ονόματα από όλα τον κόσμο Ευβοιας, Αττικης, ΛέσβουοΠεηοτε εταιρειών ρίχνουντα ώνμεεηίκεντροτααρχεἰαμιας καιαΠότηνΕλλόδα,ηουἑκουν Λήμνου, Δυτ. ΜακεδονιἩς
. Δ|αΦω νία "ο Ϊ" σενάρ|α αύξησης «έγγραφατουΠαναμό».Πρό- δικηγορικης εταιρείας. Στη καταθέσεις σε σωστα εται- και Πελοποννήσου> σελ. 7
του ΕΦΚ στο Φυσικό αέριο > σελ. 8 κειταιγιατημεγαλύτερη διαρ- λίστα Μριλαμβἀνονταιηχηρό ρεἱες> σελ. 28 - 29