Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Χάνεται κι άλλος χρόνος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτίκί8Γ
ΑΣΦΑΛΕ|Α
ΥΓΕ|Α
ΕΡΓΟΝΟΜ|Α
Φ ει·εοηοηιίε
ωνιινν.οι°ροηοιηία.αι
Τρίτη 5 ΑΠριλίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ρι·αροι·τ - $|οητο|:
14 Περιφερειακα αεροδρόμια
Μέττη
Π0|ΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΕΦΕΡΑΝ ΚΕΡΔΗ
ΝΑ' "'0|ΕΣ ΖΗΝ|ΕΣ
τηλεΠικοινωνίες
Ενωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας
σημερα στη Ν
Ελληνες σχεδιαστές κόβουν
«Πατρόν» για ξένες αγορές
Αναθεωρουν οι ναυτιλιακές
Περί |αγιιρ στα ου||ςοι·5
Δευτερες σκεψεις κανουν το εΠιτελείο των ναυτιλιακών εταιρειών Που διαχειρίζονται στόλους
ρυ|κΘτ, σχετικό με το ενδεχόμενο να δέσουν το
Πλοία τους στην Ελλάδα. Ως αιτίες Προβάλλονται η
αργοΠορία των ελληνικών αρχων να λάβουν εΠίσημη θέση σε μια σειρα ζητημάτων Που έχουν
Προκυψει, η εΠιλογη εναλλακτικών Περιοχών ανα
τον Πλανήτη γιο το |εγυρ, αλλά και η αγορα Που
δειλα δειλα δείχνει να ονοθορρευει. >ί 3
Νέα Προγραμματα
κοινωφελους εργασίας
ΑΠό τους 5ί δημους με το μεγαλυτερο Ποσοστό
μακροχρόνιων ανέργων θα αρχίσει η εφαρμογη
των νεων Προγραμμάτων κοινωφελους εργασίας.
Συμφωνα με ανακοίνωση του υΠουργείου Εργοσίας, εντός του ΑΠριλίου αναμένεται νο έχει εκδοθεί
η Πρωτη Πρόσκληση για τη δημιουργία των 6.900
θέσεων εργασίας σε ί 7 δημους - θυλοκες υψηλης
και μακροχρόνιας ανεργίας. Θα ακολουθήσουν
αλλες ί2.6θθ θέσεις σε 34 δημους με ανάλογο
Πρόβλημα. >'| Ο
ΑΝΕΡΓ|Α: Η ΧΕ|Ρ0'|'ΕΡΗ
Ε|'||Δ0ΣΗ Α|'|0 ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ >1ο
ΡΕΚΟΡ ΑΦ|ΞΕΩΝ ΝΑ' το 20" 6
|'|Ε'|ΎΧΕ 0 Δ|ΕθΝΗΣ
ΑΕΡ0Λ|Ρ|ΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ >15
ΔΝΤ: Η Κ|ΝΑ ΣΥΝ|Σ'|'Α
Α|'|Ε|ΛΗ |'|Α ΤΗΝ
|'|ΑΓ|(0ΣΡ||Α 0||(0Ν0Ρ||Α >24
[|ΗΡεατο] «Πάγωσε» η διαδικασία διαΠ ραγμάτευσης - Χωρίς ραντεβού η σημε ρινΠ μέρα
Χάνεται κι άλλος Χρόνος
ΨυΧροΠολεμικό το κλίμα μεταξύ κυ βέ ρνησης - ΔΝΤ - Ευ ρωΠαίων
Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και θεσμών, καθώς το ΙΜΡἔατο έριξε βαριά τη σκιά του στην Πρώτη εΠαφη του υΠ. Οικονομικών με το κουαρτέτο. Ενδεικτικό του κλίματος
και της αμηχανίας είναι Πώς η Πρώτη συνάντηση
στην οΠοία Παρίστατο και ο αναΠλ. ΥΠΟΙΚ ηταν ολιγόωρη, δεν συ ΜΜΜ” τα ανοιχτά ζητΠματα και
δεν ορίστηκαν οι εΠόμενες εΠαφές. Μάλιστα, οι θεσμοί ζήτησαν να μην ΠραγματοΠοιηθεί σιίμε ρα καμία συνάντηση, Προκειμένου να συντονίσουν τις
«γραμμές» τους, με αιχμή το δημοσιονομικό. Στο μεταξύ, ρόλο γεφυ ροΠοιού στη διένεξη Ελλάδας-ΔΝΤ
εΠιχειρεί να αναλάβει η Κομισιόν, η οΠοία διαβεβαιώνει Πως η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τη συμφωνία του Αυγούστου. ΠροειδοΠοιεί όμως ότι τα
Χρονικά Περιθώριο στενεύουν για την εΠίτευξη
συμφωνίας. Ο Αλέξης ΤσίΠρας, σε ομιλία του στην
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, εκτόξευσε βέλη κατά του ΔΝΤ, ενώ
τόνισε Πώς υΠάρΧει αΠόλυτη συμφωνία με τους
Ευ ρώΠαίους για τα όσα ΠρέΠει να κάνει η κυ βέρνηση για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Στον αΠόηΧο του ΙΜΕἔατο, είχε τηλεφωνικές εΠικοινώνίες με
τον αντιΠ ρόεδ ρο των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο της Γαλλίας. Νωρίτερα, ανταΠάντησε για τα Περί «ανοησιών» στην εΠικεφαλης του ΔΝΤ. >3-5
Διακόσια δυο Πρόσφυγες έφυγαν χθες αΠό τη Λέσβο και τη Χίο στο Πλαίσιο τιις συμφωνίας εΠαναΠροωθησης
Ε.Ε.-Τουρκίας, αλλά την ίδιο στιγμη καταγράφονταν 339 νέες αφίξεις, γεγονός Που εγείρει ερωτηματικό για τη
σταση της Αγκυρας έναντι των δεσμεύσεων Που έχει αναλάβει με βαση τη συμφωνία με την Ε.Ε. >27
[καταργηση αυτοτελων Προστίμων]
Συνθήκες
άνθησης
φοροδιαφυγύς
ΣυνθΠκες ευνοϊκές για την άνθηση της φοροδιαφυγης έχουν διαμορφωθεί στην αγορά αΠό τον Οκτώβριο του 201 5, όταν και καταργηθηκαν τα αυτοτελη
Πρόστιμα για τις Παραβάσεις της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν εφοριακοί. Σε ΠερίΠτωση μη έκδοσης αΠόδειξης κ.λη., το μόνο Πρόστιμο Που εΠιβάλλεται είναι το
50% του ΦΠΑ των μη εκδοθέντων στοιχείων. >9
[Ραηαηια Ραροι·ε]
«Το σκάνδαλο του αιώνα»
για τους φο ρα - Παραδείσους
[αιιτόιαα]
Τα μνημόνια
ανοίγουν
την «ψαλίδα»
Ελλάδας
Ευ ρωζώνης
Την ώρα Που οι εξελίξεις στην
Ευ ρώζώνη οδηγούν την ΕΚΤ να
μειώσει τα εΠιτόκια σε αρνητικό έδαφος, η Παραμονη της Ελλάδας σε μνημονιακό καθεστώς
διατηρεί το μέσο εΠιτόκιο Χορηγησεων στο 5%. >6-'7
[κόιαανα δόνεα]
Μεγάλη
η αΠόσταση
Που Χω ρίξει
κυ βέ ρνηση
και θεσμούς
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑ|
ΚΑ| Η ΠΩΛΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
[τΔχι51
Τρεις μηνες
η Προθεσμία
υΠοβολΠς
των δηλώσεων
Χρονικό Περιθώριο 3 μηνών
θα έχουν οι φορολογούμενοι
για να συμΠληρώσουν και να
υΠοβάλουν τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με
τα όσα υΠοσΧέθηκε ο αν. ΥΠΟΙΚ
Τρ. Αλεξιάδης σε εκΠροσώΠους
λογιστών αΠό την Κρητη. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα