Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
· Γι' αυτό και μένει ο Ουζουνίδαε στην Πῆατεία ο Η δικαίωση για τον Γκαγκότση
ΣΤΝ ΥΡ'Α ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙ°Λ0ΤΝΣΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Στοιχι-ιΜΜικΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
· Τ|ΜΗ 130€
. . ΚωΜΜω9 Ο· .
ο Η... ῆαμααδα Που αρεσει να ° ο Ποια αισθάνεται που τον ΒῆέΠει
ανάψει στον Λέτο ο Στραματσόνι Τρ|ΤΗ 5 ΑΠΡ'^'ογ 2016 να «γιγαντώνει» τον Πανιώνια
Προετοιμασμένοι στον ΟῆομιΊιακό ακόμα και στο ΕΠΕΧ'Τ ο
Ύ Μπι Θα
· Το... αισωγόμισμα
έ στην Πῆατε'α που
ιἴ8εν:όρεσε στον 'Βαν
ι ι ·_ -κ Η Ι
 Β. Τι εμαθαν γ
| Ι ,· , ; - ΕΔ στον παοκ
ρ£ . ὅ -. για τον
_ _ ` Π _ ῦ. αακααετα
ο Η ερώτηση
ΜΜΜ: ΜπΑκΑ:εΜ: ΜΜΜ γ κ  
ο Γιατί στο Λιμανι, του5 θεωρούν «στήριγμα» για
τα νέα σεζόν ο Ο Τσιμίκα5 σου τρεῆαίνει τον ΣίῆΒα
· Ποιοε είναι ο μόνοε τρόι·ιοε για να μείνει ο Ερνόνι
. ` Η   ·ΤοδιαΜστσ 7
 'Π _  ι .κ.ΜΜ.¦“©
που τον «ανέβασε»
Π Μεγόῆε5 εακαιρίε5 στο κουαόνι .ΙΙ/7”¦λ!/··
στα Τσέρια" Λ.
 για ' Ε
 7 χ
· Η Μετα... κόφα
Μετανιωσε Δι
του Μεῆιααανί6α
Ο" 'Λ ΑΜ! ΧΧ
· Πὡ5 ανεβαζουμε τι5 ατιοὁόαει5 για
ΜΠαρτσεῆόνα και ΜΠαγερν Μοναχου
· Ποια ματ5 στο Νησί «φωνόζουν»
για εκΠῆήξει5 · Συστήματα για όῆα
τα γούστα και για καθε τσέΠα