Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
κι" τι η· ισως,
Μαι·5··κ·τκ. ΜΜΜ".
Μι Μ κι ότι 'Μακ
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ
ΑθΛΗΪ|κΗ
δ Κ ' γ η· . ¦_ ` Κ `
Γι, αυτουε Πανω ατι, ολα, ειτρεαε να κερδισει ιι ομαδα · Το Σαββατο σηκωσαν τουε
;ιιαικτε5 στα χερια Και χθε3 είχαν συγκλονιστική Παρουσία (2000 κοσμ088;στοΞγιΨεδο
7, . 7 .- μ; Η ὰ7   ,Ο  μ η ε  ή:  ι  η   αν” ω 33» 'μα' 7 77 7-1-  ι  ~ 
ή! 7 κι7 7 Λι. ω ;ω “τω ~-3;7ὰ πι7..=-77Ξ77 7 77 7~7“·~ΝΕι%“. ΑΜΠ ,Σ=τωἐΔω 7,7 .-7 .7, εμενα· 7 εε Δ, μ ι Οι   ς“7Μαμ_·α<.'τ.·=3 με “έ 7
Ο Πογετ δήλωσε μετα το χθεσινό 0-0 με την ΤΕΛΕΥΤΑ|Α Καλλονή: «ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|ΖΟΜΑ|»,
αλλα ο κοσμοε διερωταται εδώ και 2,5 μτινε8, στιοτε Παιζει η ομαδα εκτο8 εδρα8...
ΜΜΝλ0ὶ
Ο Η βαθμολογια των ρ|8γ
Η οΗ8 (αν δεν αλλαξει
77 τι Ποινἡ του ΠΑΟΚ)
ο ΑΕΚ
ΠΑΝ|ΩΝ|ΟΣ
Με ιιιιιι ιιιιιιιιιε ΜΜΜ ειιιιις ιι «Μαλιστα»   _ 
Ο ΖΝΤΟΒΤΣ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΕΤΑ' ΤΟΝ ΕΡΠ( ΠΑ ΝΑ ΕΝ|Σ)(ΥΣΕ| ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΡΑΚΕΤΑ · Ο' ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΗΣ ΑΕΚ ΕΠ|ΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΤΟ ΚΑΔΑ'ΜΑΡΜΑΡΟ · ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «ΩΡΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΠΡ|Α|ΟΥ ΤΟΥ '68