Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Θεωρίες συνωμοσίας για να πάρουν σκληρά μέτρα και να "ληστέψουν" τον ελληνικό λαόRecognized text:
3· νασαι» ανασα
μεσω του '<<ΕΥ ζ , _ ` Ϊ _· τι: ρ 7 η "ΟΛ0ΓΗΣΗ Μάτ ΜΜΜ
σε εννέα διαγνωστικά '
κέντρο σε 0 ζ 
Όταν ο λαό5 φοβάται την
κυβέρνηση, υπάρχει τυραννία. τ
,Οταν η κυβέρνηση φοβάται
τον λαό, υπάρΧει ελευθερία!
7 Τόμαε Τζέφερσον,
305 πρόεδροε των ΗΠΑ (1801-1809)
, Αρ. Φύλλου: 100
Δευτέρα
. 4 Απριλίου 2016
_ ι ι Τιμη:1€
κι». ἱἔΕἔ ί Ϊ· “Η Ϊ· 'Α. τ; ῖ< Μι? 3 ι'“ὶἶ ί» Η? ιέὶ Ϊ Α ΙΟ; ιί“`ἑῖ ιν· ἔκ Τ ἔἔἱ` ιἔ “Η Ξ ὅ' Δ.
Επίτιονεε  .ίεε αναφέρουν ότι ο ΑΨΠεξηε παρω
έχει <<τεῇειὡσειι> για τιε ΗΠΑ. γιατί παραείναι Μερκεῆιστἡε!
η “ 7έέ ά έ ιδ δέ . Ϊΐέ“ 'έ7 _ ι. έέ δέ “Ϊ ν έ7 ι 
"άτοκων ο" ΒΑ" Αν", τ
ιΓνώαὶ€ο Μαιο “εντεκα Μειωσα .. των<<στιοκοΠνπιικῷν»σντ@εωνιΒσννέβη ΕΛΛ!. ' 
ΠΙΝ( |ί""|||ά|δ||Μ(
»τι . χ
στΩ:ασυεβού»νὲΤόνσεναοΒΜ[email protected]
›ι'ιτ”" αν ιι τ < τι /ι-`
:Με οσον Μιλανο-ε
 Η_ΛανκάρντείτἐενΠμ89ὡσατον Τσίπρα
στο Με απο ΔΝΤ οιια!νέο μετράτ
ή· , ι'
ι-ιι¦ι»ι3;ι·ιοιι: . ι
 1 τι; ειναι: Βια; κι;» μενουαπο;» »ι
ζ 'ΜΒ υπέπεσε το ιιεριεχῳενο
των.ῳνομιΠιών; Η ή" ΕΠΕ ο. γ
ο Σω Με ..
Ο Ο Περιεργοε ροῇοε... των αῆῆοῆὲγγοων οκτιβιοιὡν και των ΜΚΟ η η
· Σελ.: 3
     . δεν
Ο Τοίιιροε οιΠοτεινεί νέο...
«Φακο» στο γνωστο ιιορομνθι τον!
?Σελ.: 2
πιο “
«Δεν ΕιτιΘνΜο ΝΔ επιασε ΕΝΑ ι . “ ' Π , - . ι
εχοΡικο Μυστικα ΠΕΡ"ΒΑΛΛΟΝ» · .. Ω .<<θἙθΚ ίΒΘΚ»- ε· σΚὲΜῳο ΧἑΩ!
του ιηῆανητάρχη κατά τη χειραψία!υε
Ο Ομπάμα «τσέκαρε» τα...
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝ|Α
` Μπροστά το «εκατ»
σε νεα δημοσκοπηση
Συμφωνα με την τελευταία μετρηση, το στρατόπεδο
του <€ΟΧι»· προηγείται με τέσσεριε μονάδεε έναντι του
«Ναι», το οποίο σε προηγούμενη δημοσκόπηση είκε προ
_ βάδισμα οκτώ μονάδων! .Π Σελ.= 8
Δεν εκανε δεκτη την ηαραίτηση η Μηαῇτά ο πρωθυπουρχόε Σελ* 5. 7 ν εε ε ά έε
ΞεκιΝΗΣε ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ η Ϊ . Ι
κΑτΞΕιτο ΣΝτΑΓΜΑι ι έ» ` ι: · λ
Τρύπα 350 εκατ. ευρὡ·αηό τη μείωση
' ενο -· ζῖΣελ.:12
Ποτάμι σργήε Ι
κατα-“τιιεε-ανε·ργισε
._ τεε ανν ζι
220 χιῆιόμετρα με τα πόδια Σελ”
·αΑνεοκαν05οαοεδΜ ο ο ΕΥΡΩΒογΛΕντι-ιΣ τΗΣ.Ν.Δ.
μιν προκάῆεοε να μειώσουν ο Πόροι: κνΡτΣοΣ ΣΤΗΝ-«ΑΜ
 “ ῦ «Σε δυο-τρειε
μηνεε δεν
θα υπάρχει
κυβερνηση
ΣΥΡ|_ἔ:
 ἔΠσῆῳεετ09Ξ
Πριν από μερικέε ημέρα -Χθεε έγινε γνωστη η είδηση από το ηδε.εοτη- ο Μπαράκ Ομπάμα
Πο   ` ` η ι ταξίδεψε στο Μιλνουὁκι και αποφάσισε να επισκεφθεί το Πηἰτεά Οοπιηιυηἰτν Οεητει. Εκεί, οι
παίκτεε των Μπακ9 είκαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν και να συνομιλίισουν μαζί του, με
 Με  Π τον πρόεδρο τῶν ΗΠΑ να εντυπωσιάζεται από τη Χειραψία με τον «δικό μαε» Γιάννη Αντετοη · · ·· Ϊ 7 · ι κοῦνμπσ. Ο «στων πετάς». .. σκέπασε το Χέρι του πλανητάρΧη, με αποτέλεσμα ο Ομπάμα να
` εντυπωσιαστεί από τα «κουπιά» του Έλληνα παίκτη. Μάλιστα, δεν δίστασε να.:. προκαλέσει
τον Αντετοκοάνμπο να μετράσουν σε παλάμεε τουσ!` Η διαφορά ηταν τεράστια...
 ι@ττιιττοιοιιΜλτἶιιΡοκΗΡπἙτ6νΑυτόνιΣιιογτιιτιτιΔιῇἶ
ι ν -  τι ι· η. κ ο .- ιι · Μι ι·
ν] Ά. ι η: Η η! δέ :και ι η ι Δ
ι_ι ι . Χι κ ι ιι :Ι _ _ ή μι έ ~ Ξ “Η μ; Α
Πὡιιν τιθιιονργόειιιἑ Ρώσοι, :ι 
ιιρωιογωνιοτήε οι «μοι» βίντεο· 
ι.. Σα; ο