Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Στην Ελλάδα ο Πούτιν πριν τον πόλεμο των προφητειών
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ αι Με οι “ααα  .4  
9  “Η κ τ
4 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ ""|¦γ   3
2016 | χ .380 ΕΤοΣ ΜΜΜ 8 “ “
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Ζ Ψ] η
00539) 3939 ! γ ο' “ 
ΤιΜι-ι ι ΕΥΡΩ 9 
κ · Δ < ι ¦ ἡ γ ·'7 7 · - ο ὅ
' ί · Η
43' ἄν η Ἡ Μ ' ι > .λ _ | . Σ
_ .| ζ ι .Ε Ἡ. __ ,7 ι.
Ή.. μ Ρ _ “ - | ,
' ¦ ` Ί 9 · Ν α ' : . 4 _ ι ·
λαο Η" ΜΠΕΝΑΚΗ... ΠΟ" ΜΥλ0|'|0Υλ0¦ Η |'|Ρ0Δ0Σ|Λ ΣΥΝΕΤΗ
ο ρόλος νων "προσφύγων" στην αλλαγή συνόρων ανα ελληνοῖουρκικα συνορα!
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΜ ΜΝΉΜΗ Το ΣΧΕΔΙΟ "ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤ0ΜΣ"
Μ;”  χω.
 7' 'Ύ ' 3η 
. ή: Ξ .ι 
Άγιος Παίαιας: “Οι Ρώσοι θέλουν
Τώρα να βγουν Μη Μεσόγεια...
εκεί θα γίνει η Μεγαλη Συρραξη“
Η επερχόμενη σύγκρουση Ρωσίας - Τουρκίας, οι πολυνεκρες συγκρούσεις
Αρμένιων - Αζέρων και η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στο Άγιο Όρος