Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα όρια ηλικίας για γυναίκες και μητέρες ανηλίκων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
51 Ϊ μ  Π 7 ¦ Δ
7$Ύὲ# ' · ἴ.°ἑ .> ῦ 
4 τωοΣΣτι-ιοΡττΜιΑ ' 7 3 η _ 
ι ιιιιΡοΣιιιοκιΛγιτοιιΕιΕιι ι ·
ή Νι0ιιΑΡΕιιιοιιοΔοΣΦιιΡιΣιΕΣιν ω Σ0ΥΠΕΡ ΛΕΤ0.
τι ιιιΣΡιιΕΜιΕιιιΕιοιιΕ τ. ε· ΕΥΡΩ-ΠΑΝ|ΩΝ|0Σ
Δευτέρα 4 Αηριλίου 20] 6 - Αριθμός φυλλσυ 1.856 - Τιμή 1,30 6 - ν·νννν.ε-τγμο5.:οΜ
ΠΠ|ΕΣ κΑΕ|ΔΩΝ0ΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55 κΑ| ΠΠ|ΕΣ ΠΡ|Ν ΑΠΟ ΤΑ 57
Ι Τα νέα'
ορια ηΠικια8
για γυναίκε5 και
ΕΝΩ ΑΑΓ|άΑΡΝΤ - ΣΟΪΜΓ|ΑΕ
θΑ ΑΠΟΦΑΣ|ΣΟΥΝ Γ|Α
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΑ|ΝΟ
ΠΩΣ ΑΛΛΑΖ°ΥΝ τα μηόνους για τα τέκνα
"Παιχνίδια"
και Πόσα χρόνια γλιτὡνουν αν κλείνουν
ε | χ έως 37 έτη εργασίας, ηὡς αηοφευγουν το
έξτρα ηέναλτι ΤΟΟ/ο με μειωμένη συνταξη
μητέρε5 ανηῆίκων
ΠΉ@ῶΠΠΕΞΔ ΤΡΠΕΞ ΤΠ ΑΠΑΝΤΑ η Ααγκόρντ: ῖΠΠΉΡ@ κλίμα ΑΝΑ^γΤ|κ°| "|ΝΑκΕΣ και Παραδείγματα
αηό την κυβέρνηση «Θέλουμε χαμηλότερους ξεκινούν σήμερα για ΜΑ Δημόσιο και Ταμεία ΔΕκΟ τροΠεζὡν
με τη Μπομπ» δημοσιονομικους στόχους στο Χίλτον , ,
συνομιλία εν όψει και μεγαλυτερη ελαφρυν- οι συναντήσεις
του ησκέτου ση χρέους. Ανοησίες τα υηουργών 
μέτρων 5,4 δισ. € ηερί χρεοκοηίας» τρόικας
5 ΣΕΑ|ΑΕΣ ΡΕΠ0ΡΤΑΖ Ξ-Ή@ ἶ
Μο ΦΛΜΠΡ Μποντ, ο ΜΠΑΛΤΑΣ ιιΑΡΑΜΕΝΕι.. την ΚΟΣΜΟ Τα Τίτο
 'σκ ε _;ω·ε< ”  “ .δέ ' Ια 
3  σ -· · - ι  
ἔ 'χ - 7' η _ η _ η γ. ' 7:· | 7 ΜετόϊονΠειραιό
 ' Χ - Ι -. · τ· ι > ε μ «ηοτ5ροτ»εγινεκαι
4Α_ Δ ς' Δ Σ τοῆιμανιτηςΧιου
ΩΡ0Α0Γ|ΑκΗ ς
ΒΟΜΒΑ Β|ΑΣ
οι κΑΤΑΥΛ|ΣΜ0| 
η ¦·(οινοταρχης
. Ειδομένης στον «ΕΤ-Μ
«Ανεξέῆεγκτη η δραση
σγνωστων ΜΜΟ»
4<ΡΑΝΑΜΑ ΡΑΡΕΗ8» Τί ΕκΑτ ΑΧΕ|Α ληοκλλνητόγΝ ΤΑ ΜνεΤικΑτοΝ ΟΡ':5ΗΟΗΕ ΑΣΕἐὲέ^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα