Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ο' μπωΜΦι8ς
σου ο" νιώσω”...
ΜΜΜ· 'Με ΜΜΜ
Γρἀφε| ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 32 ν
ω Μπαίνω·
.έ ἐὲ<ἔ
Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΛΡΣ|Ν0Σ Σελ. 2
' “πω
κυριοκΠ 3 ΑΠριλ·ου 20ΊΘ / Φυλλο "146 (2348) / € Ί.3Ο
- Ό.  0 ΛΠοψε”οῖ9ἶοο›ΠΑ των Δεκ ΑΠΕΝΑὺΤ
_ / . ¦  '  ` Ι _ ΣΤΗΝΛΛοΝΗ·ΜηΛΡοχΑἩ“
η  _ Μι ΝΗΜΑ ω Η <ξβΔΣιΛιΣω ΑΝΕΣΤΗΣ Το ΜοΝΛΔικο Δ|ΛΗΜΜΑ
Μ' "ΜΕΤΑ ΤΗ χΘξΣ·ΝΗἶΝ·κΗ τω ΑΡΗ  ἶΓΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ Μ