Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ο προξενητής κ. Σουλτς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρ έ=;ή“-->--κ
ΑΙΜ” Μπηκα
την Κυριακη Δύο
με το ΒΗΜΑ .
τ εισιτηρια
φαΐ. . .  · ·· “ στην τιμη
Ε ρ ἔκ. ι _ ' υ τ Φ · 4, η. η .
κα! π. ΠρΠδ η: : |ιι_ εκυιικ = ““ . Μ τ -: -ἶΐ 7 .τ ` ` 
ενημερωση κι ιι` “““ Μ· _ _
γ· Ψ ε" ο" Μ _- - Ψ ἶ_ ΠΛΗΡΟΦΟΡ'ΕΣ
ε κ . ΠΟΛ'ἩΣΜΟΣ
ΣΕΛ|ΔΑ 9
νοΙ¦νο
η ι ί 7 7 “ Μ Δ. ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ Η. Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ωΜ0Μ
'ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡ|ΟΣ ΛΑΜΠΡΑκΗΣ Μ 3 ΜΥ 2018 κεντρικό γραφεια: ΜιχαλακοΠουλου 80. Αθήνα 115 28 ©ΤΟ ΒΗΜΑ ΑΙ 
Ετοε ιδρυσεω8 1922 Η" Νηστειὡν. ΣταυροΠροσκυνησεω5. Νικήτα σο. Μ 211 365.7000. Ετήσια: τονιητ[email protected]αοΙηει.ετ Εκδίδεται από τον Δημοσιογραφικό
Ειοε 95ο - Αριθ. 18447 Ανατολη 07.07 - Δόση 19.50. Σεληνη 26 ημερών 'ητετηει: Μου Μ10νιΜΒ.ΒΓ Οργανισμό Λαμπρόκη Α.Ε_ Τ'ΜΗ
” '  Ενα8 επιπλεον μισθό8 για την Εφορία!
Ϊ; ν Ϊ -· -· ΣελιΔεΣ Α6. ΒΖ-3
Διερευνοὑσε με Γ εννηματα-Θεοδωρακη δυνατότητα συνεργασἰαε με Τσίπρα
Ο Προξενητηε κ. Σουλτ5
Με τη συμμαχία ΣΥΡ|ΖΑ-ΑΝ ΕΛ να τρίζει και τον φόβο του Βτοχιτ οι ΕυρωΠαίοι αναζητουν Πιο αξιόΠιοτη
κυ βἑρνηση για τη χώρα Δημοκρατική ΣυμΠαραταξη και Ποταμι αρνούνται να δώσουν σανίδα σωτηρίας
ΣΕΛΙΔΑ Α3
- ΑΑ"ΓΕΛΟΠΟγΛΟΣ ο . .ι - Ι _ .  γ ΕΠ|κΕΝΤΡΟΠΗΒΟΥΛΗ 
8 πρωτοσέλιδα Ο ΚΑΛΧΑΣ;
του «Βηματοε» Μ
 και Π Μθεια ΣτΑγι>ον ιι.ψγχΑι>Η
Παιχνιδια
ἔ'ἔἔξἑἙ“'τἙε
Δικαιοσυνη 
εποχής μας; ΥπαρΣελιΔεΣ Α1σ11
χουν προφανώς
Πολλοί. Χιλιάδες
οι διαφημιστικές
καταχωρίσεις στα
Συνέχεια στη σελίδα Α2
ΜΜΜ' ΜΑΜ ΠΑΝ ΦΑΜΠΡ
«Προε όφελοε Θύελλα Ι
και τη5 Ελλαδα5 με το... βελγικό 1
το κλείσιμο Φεστιβαλ 
των συνόρων» Αθηνων ι
εν ζητήσαμε Ποτέ τον αΠο
κλεισμό της Αθήνας από
τις Πρωτοβουλίες για την αντιμετώΠιση του Προσφυγικού
στα Δ Βαλκάνια, δηλώνει στη
συνέντευξή του ο Πρόεδρος
των Σκοπίων και Προσθέτει
ότι η κυβέρνησή του ζήτησε
` Εξέγερση των Προσφυγων
ετιΞ“ἔ;%μΞἑ%Ἡ ϊ με θεατή την κυβερνηση
ανταπόκριση. ΣΕΛ'ΔΕΣ Α16-17 ΠΟΛ|Τ|ΣΜΟΣ. ΣΕΛ'ΔΕΣ 4-5 ΣΕΛ|ΔΕΣ Α14-15
ΗΜΜστηνΜ