Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Μπλέκουν" Σεραφείμ, Νικόλαο & Πλεύρη ως αρχηγούς κομμάτων!!!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αΜΕιΛιοΥ ' Μιορειτικο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο Σ _ ΠΜ ΜΕΛΛ0ΝΤ|ΚΜΕΓ0Ν0ΤΑ
 Οι  0Μ0Λ0Γ|Α πισω:
Έξω ΑΜΑ ΑΜ"
ΤΜζἔΜ χρεοΣιιΡοΣ
ι   ΚΕΚ0|ΜΗΣΜΕΝΟΥΣΜΕΛΦΟΥΣ
   4 ΜΜΜ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(<ΑΓ'ΟΣ ΒΑΣ|ΑΕ|ΟΣ»
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΕΟΔΩΡ|ΔΗΣ:
“ε ολα οι"
πωλούν
πατιωτιό
Μ 26. 7 '. '22'
ΜοκοιοΞι  
...ιιιιιικιιιιι ι
κιιοιιιιιιι ΜΞ% |||
ΜΗ” Μ' Μο Μ“ξῖῖ9ΐ; Νέα τζάκια διαπλοκής στήνει ο Α. Τσίπρας!
ε.ωι|Δζέ Σ 'ι