Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕκὁΟτη5:Κωνσταντινο$Μητοη5 3Απριῆιου 2οι6 π Αρ.Φυῆῆου 956 · Τιμή ι ευρώ ιδιοκτησια:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑεΒει
ΣΤΑ ΞΕΝΑ ΡϋΝ|)5 ΕΚΧΩΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤ|ΚΑ
€€|(0ΡΛ|(|Α»
ξεπουιιανε την πρωτη κατοικια
Τα κοκκινα δανεια, ο μεγαῆοε εφια ητη5 για νοικοκυρια και επιχειρησει5
γινεται
9ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι
Που καταῆηγουν κυΒερνηση και δανειστε5 Με
ΣΥΜΗ" τι>Αοειττιι«οτκ»
Ποιε5 νεε5 περικοπε5 , , ,
“μογε¦ρεὐων,, “ψεματα,μεγαῆα ψεματα
Τ , . και στατιστικε5»
ι γινεται με εφαπαξ, η
επικουρικε5, ΕΚΑΣ ο ε ΓιΑΝΝιιΣ
απτο ΛΟΒΕΡΔΟΣ,
Ε Φ οΡ|^ δημοσιογραφοε
Πῆηρῶστε... δινοντα5 Με
το σπιτι οσε!
ΗΜΟΥΝ ΣΤ" “Βτ|(»
“Ο Τσιπρα5 πηγε
για μαῆῆι και
Η κυΒερνπτικη αναῆγησια ξεπερνα
το ορια
Γραφει ο Χ. Κώνοτσε
Μ” = < · <- Βγηκε κουρεμενοε»
ΦΟΡΟ' ΚΩΣΤΑΣ
· · Ν ι ΤΑΣΟΥΛΑΣ
0ῆεεοινεε5 Μ Ή · ι ·ε η
, 3 ι Βουῆευτη5
ειιιΒορυνσει5 εγ" Π“εΠικρ“τ“σ,Π ΜΜΜ.
Τ· Με Περιμένει ιιετΟ το Ποσα του κυρ'οΚΟυ ΜΠτσ0τ0 Κ" ΜΒ
Σεπ. ι ι
Χωρι5 καμια αμφιΒοῆια, ο προεδροε τη8 Ν.Δ. Κ. Μητσοτακπ5 ήταν ο κατα κρατοε νι- (ς ”
Π · Π Α Ν Τ Ε Λ | Δ Η Σ κατη5 ατε τεῆευτσιαε συ1ητηση5 που εγινε με προσχημαπκο τροπο απο την κυΒερνη- Π ρ 00 Β ο υ μ ε
, ση στη Βουῆη γιατη6ικαιοσυνη καιτπ6ιαπῇοκη.Διχω5 να εισφέρει κανενα σημαντι- στη συμηορευση
ο' Προγμστ' '(8 κο στοιχειο που να αποδεικνυει τιε κατα καιρουε αιτιασει5 του κατα των προηγουμε- ,
συνθῇκε5 θον6του του νων κυβερνησεων.οπρωθυπουργοε Α. Τσιπρα5 υπέστη 6εινιι ηπα, καταφευγονταε με ἙΟ ΠΟΙΟΝ»
σε κουτοπονπριεε και τεχνασματα που σκοπο ειχαν να αποπροσανατοῆιαουν την η ΔΗ Μ 'ΠΜΣ χ^_
< ·Οῆε5 Ο' ῇε_ κοινη γνώμη απο τα μεγαῆα προΒῇπματα που αντιμετωπιΖει. και κυριωε απο τα νέα, · κ 
Π[Ομερε!ε5 Φο απστρικα φοροῆογικα μετρα που προτιθεται να επιΒαῆει η συγκυΒερνηση ΣνΡιΖΑ -  ΤΖΗΣΩΚΡ^ΤΗΣ·
Π5 ε ευνε5 των ΑΝ.ΕΛ., για να πετυχει ευνοικη αειοῆογησπ απο του5 δανειστὲ5. Ο κ Τσιπρα5, τρομο- μια για οτεῆεχ05 Δημορ κρατημενοε μπροστα στο ενόεχομενο μια5 εκῆογικη5 του ητταε, απέρριψε το αιτημα 7 κροτ¦κη5 Συμηοορχων του κ. Μητσοτακη για την παραιτηση του και τη διενέργεια πρόωρων εκπογὡν. ῦ ° ροτοξΠ5
Σεπ. ι 5 'Ομω5. το αιτημα αυτο πῆεον αποκτα μεγαῆη δυναμικη στην κοινωνια. ι Σω 8