Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Φωτιά" τα καύσιμαRecognized text:
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΧΟΔΑΡΧΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
"ο σπουδαιότερα β·βλἰα ο¦ 1ο βασικές
αραβία" Καζαντζή” αλλαγές 
ίῦ Ο η σέ ”στ ο στα ιδιωτικό  
 “ί 'έ σχολεία
Μιλουν στην «Η» ιδιοκτήτες σχολείων, εκπαιδευτικοί και Φροντιστές για τα σχέδια
κ . κ του υπουργείου Παιίοεωρ|κἑξΨ?ι Ο' · δείας επ. 56- αν
, , Τ ιι ωδίες έα χαία θέ ατα (Α' το ιο )
^"Ϊ'Π'1"βδ0μ"ῦ(" πἰυΗιιοτπΙ ι“ι|:ιιιιιιι·οἑΙ ι ς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20237 - ΕΤΟΣ 690 Ϊ Μ   Ι Α ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 - 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3,5 θ
||'||||||||||'|||||||||Η'|||'|||||'|'||||||||'|||||| 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙΑΗΑΔΩΣΗΣ
«Φωτο» τα κου αιμα
Μεγάλες ετι1βαρὑνοεις για νοικοκυριά,
εΠ1Χε1ρήοε1ς, 1610κτί1τες αυτοκινήτων
ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Μ Ανατιμήσεις 12¦3 λεπτό/ λίτρο
ΑκονἱΖουν στην αμόλυβδη και από 13.5 έως
42 λεπτα στο πετρέλαιο κίνησης
κι μαΧαἰΡια ϊ0υς Μ Πλήγμα για περισσότερους από
Αλ. ΤσἰΠρας και 158.000 ιδιοκτήτες ντΖελ Ι.Χ.
Κ. ΜΙπσ0τὰΚΠς Μ Σενάρια για αύξηση του ΕΦΚ
στο Φυσικό αέριο. θα πλήξει
›Σκληρο ροκ επιλέγουν ΣΥΡΙΖΑ καίρια την ελληνική βιομηχανία
κα' ΝΔ ›κ“νΜ "ερ'θωρ'ο Μ Με τις νέες αυξήσεις. Φόροι και γ . γ
πολιτικές συνεννοήσεις ›0 πρω- ἑλ θ , 71 3Ψ · ·
θυπουργός πονταρει στην επιτυ- τ η ο αΥϊ'στΨχουν στο Ι · ο ΕΜΜἄΜΜΜΜ
κή αξιολόγηση ›0 κυρ. Μητσο- της τελικης τιμης της βενζινης
τόκης στη Φθορα της κυβέρνησης Μ 11 - 13 Μ· 6 ' 7
ΗΜΜΥ" "ο" Τα μέτρα που αποφασίστηκαν Η ϊελΙΚΙΙ
ΣΜΣ", Η” ΜΜΜ ΜΜΜ “ΜΗ λιστα με
Μ / ΜΜ- για αιφι ακινητα
Κ“ιΧ“0Ψ με “οποία οκ  τους νέους
ΜΚ ΠΡ0σΦυΥες ο ΜΜΜ ο τ ΜΜἘἔΡ ί
ψα9Μω · ΜΝ / ".  ΜΜΜ “ι Φοο° '
›Σ0βαρἀ εΠε'ωδΜ με ξυλοδ°ρ· Η έκιπωοη Φόρου μειώνεται Μαη" ί· έ Ξ - `” 
μοιίς και μαχαιρώματα ›Στη Χίο στα 2.000 από 2100 ευρω ·  › = ἔ:ἑςὅηΜ
"ρ°°Φ“γες κα' μεΜ°°Ϊες “Ο - ΜΜΜ | ι-'· ως 12000 ω_ κυκλοφοριας. «ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ» τα μέτρα ύψους
ψ" τα συρμ“το"λέγμ"° κα' Μ ; ·. · Μωτμήμα 3,6 δισ. ευρώ. Μεγαλη ανακατευθυνθηκαν μαζικό προς το για εισοδήματα ανω των 12000 ευρω. τω εισοδήματος από ΜΜΜ τροπή με τις κλίμακες φορολιμανι ›Σήμα κινδύνου από 12.001-100.ωοαω γ Μ"κωοεΙ Μ) σ" Η" εισοδΠ ὰτων
γιατρούς ΚΟ' ΜΚΟ Υκι ανεξέλε· Α γωὸοὅΐ “ΜΜΕ Φ “Μέσες δωΜ' καἴΐΠν Ξιδικ11 εισφορἘ αλλαγκτες καταστασεις σε Ειδομένη · Μ' λ ,
εγγυας επ.3-5
και Πειραια 8162
ΜῖΔΡ"ΕΙΙΔΙ ΙΟ "|'ΟΗΟΜΙΟ "Ιλ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΗῖΕΙΪΔΙ ΣΥ ΜΒΙΜΣΜΟΣ ΜΕ ΙΟΥΣ ΟΕΣΜΟΥΣ
Διπλέ5 εισφορέ5 οιου5 Κρυφο5 «0009> για
πορολλπλο οσφολιομένου5 λύση στο κοκκινο δανειο
οσοι είναι ασΦαλισμἑνοι μετά ΕΜ ΜΜΜ Η κυβέρνηση ρίχνει στο Μο αυπΜΜ“ἙἩ
το 1993 δεν θα απαλλάσσονται %ΜΜέ ο τ απέ ι τ ν αποτυχία του .. ' Μ Μ '
από την επιλογή Ταμείου “ΜΜΜ “ ·· ιΞλανέ κοἙ μοντέλου ω . ω Μ
Ααβορα τους μισθωτούς στο ΙΚΑ 685% 7%' ' ' ` 4% Πρόταση για τη δημιουργία ° = αγ 'ι · Ο θ θ
και παρόλληλα αυτοαπασχο- ' | Ι . Π Ι Π «καλαθιὡν» δανείων και δω Ἡκ ω Θα πω
λοὐμενους στον ΟΑΕΔ απο ἔΜ ΞΜΜ ΞΜΞ Μ Ξ τιτλ0Ποίηση απο ΑΜ