Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ν ο, _ “Ϊ έ
; »Ι . ι. _¦_ < . . ¦ ..
7 ν » μ ν ·
χ·7 ν· .ι
'Η : η ., ν ¦ ¦
.`- υ ># ' ' ` ρ
. ν ν ω , . χ Ν ν
Χ - υ . ' ° - . _«;,
ω 7 7 · ι. .
ι , >  η 1 _
4, ή! γΔ μ`:_
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
κ@μερΜῆ
Δρ. Φυλλου "Αρνητικό για το ποδοσφαιρο
Ι47ΞἔΤἔο; αν συμΒεἰ ΠΜ.
' δήλωσε ο κὁουτς ω
'  ΜΜΜ: "Πρέπει να
Η ς=υτοε.ρ= ί ΞΘντοεΞτ εᾶντ083τ γίνειτο Κυπελλο"
“ωΜ “η¦ὴΠ
ῖΞ`ΓΜ
ν ° ' ·
ΜΕΡΑ Α|'|0 Ιον ΣΑΒΒΑ ΒΕ
1 ΣτοΛιμρνιι8εςοι ' ζ`; γ “τ
Φορίοὑνης. κυμπ|οσοἶ
Η Μιλ|βύγεΒπς. Κορίνα
ς  .° Κ ΜΜρι.ΜπονωλΠκηςκυ
γ ΜΠζουσκονμοωσπηνσΙσ
'ϋ` “ων να' Μονς γονείς
_.:· ;τονςπὐνωσπύΒ.000
_ Προνόντοκνιὲπυξσν
ΪμπΠλημσζ
_. ΜΜ..ΒΨΜΜ
·~Ε·7 Φ Δ
με οσα Μαη στο Διμσυι.
"Πρῶτος οτι' ολους ο 
κ.ὰΜοΡ1νοκης θἑλέ1 ολλογἑς
η', , ΜΜΜ | 
γ1ο ενο καλυτερο Ποὁοοφο1ρο.
,Μ,·¦ “Έ , Η ο
ΤἴΣΧΞ1 Στο1μες! ?δηλωο
_ , 9 ψ ·,
οντ1ΠΡοΣὁρο του θρλου ·
Κυ οι Ελληνες
Μίκτες
μποροῦν
να φύγουν!
ΑΝΑΛΥΣΗ
Αγκοθι το εκτός έδρας · Η χειρότερη σεζόν
μοκρΙἀ από το ΣΕΦ · Μολ|ς ένα “διηλο"
συιὐγρσφσ κσι έδωσαν συμβουλές στους νΣσΡους ποδοσφσιρισιἑς σπὁ τις ΗΠΑ