Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΟΝΟ ΕΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΕΑΑΙΟ
ο Το... μετέωρο Βήμα του Παπαθαναοακη με το τριι·ιῆό ενδιαφέρον για τον ααίκτα
° .έ Ἡ ΠΩΣ Η ΣογΡΩΤιι «ΞΥΠΝΑει» ΜΝΗΜΕΣ ΣΤΟΝ Μακ
ο·% · ·
«Εζειξε» Σαντ” ·
η κινηση του |βττς
· Γιατί φαίνεται Πιο κοντινή η μεγαῆη εαιοτροφἡ τουΕορτργαῆου
.ιι :λα ' Ο
ι" 7 Η .
. Η?? 0/ 
,, ϊ] ΜΗΝ
θ ν Ολ αμπ·κο
ΜΠΑΣΚΕΤ:
Ξ“'Μττἑ δεν έχετε κὅεἑαετ Αεκ
Θ ; >:<ἑ“£λὐς πατας ς π 2 
^ - Ψ· για την
 μαΜ·ά·
` ο Τι «καίει» τοσο
·· η ανθρώπου8 τικ ομαδαε
Το ΜΒΜ · ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟ ΜΠΑΣΚΕΤ “ο
ῆεφτό Ἡ ΣΕ ΕγΡαΛιΓκΑ κΑι ΝΒΑ (5/6)
8ο ”ο . Με ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΒΑ.
έρθουν Μέ·
ο:: α'Πγμυ¦¦
| · ι _ Κ . - ' Ο κ .
απο το Νοτη γ > η _ . Μ  #ἔ
_ _ Δ_ . Δ | |
:μια Πανε::
τ . ·Περιμένει
ι _  _ 'έ Μ γ ··° ἐξ: ἔΒἶξ:=:ε
τη'   Ι  Γ ΠΑΝΑΘΗΝΑ'ι“κοΣ
- - α ,
τα μα;ωῳω
· Πῆηρὡνει το ξεκοθόρισμο στην κορυφή
Ι 7 · Τρία
1 6 Η;" εσωτερικη . ὰ Ή . «ψαγμένα»
ι · 9 κοντ” για το . _ τ. Ν. ι. Ἡ ι
, Ι · τα ` ._ συστηματα
.ο ελ _ Ρεαλ ι ~ - ¦
β τ ο Μ"τ9 °"° | - Η." _ Χ ' . για καθε Η ι
ε" υ · · Οι δυο διαφορετικ£5 ›_ ι "Ο τοέΠΠ Ι σνοκοΝω°"|"°υ
¦ ό τασει5 για το «κῆααικο» Ο' ' Χ ονοψε“_ φωτ¦ε5