Επόμενη μέρα Next
Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑστοΝενν5.ατ
..ιιιι~ι·-ιιιι.ι τι .ιιιι·ο·ιι;ιιΜιι Σαββατο 2 & κυριακή 3 Απριλίου 2016 καθ: ΤΜ ΜΕΝ :Η Φίλο Ξ  _· ε
Αγ· (Μικρα 'τι-ί; &Ι.|ιλἩνιΙί|·(ΗΙἩν¦“~τ|¦
ΟλισΟηρό δρόμο
έχουν διαλέξει
οι γαλαταδες
Η εύκολη εισαγωγή φθηνών Πρώτων υλών για την Παραγωγή γιαουρτιού και η
απουσία ελέγχων στα ισοζύγια γόλακτοε
βγαζουν εκτόε Παιχνιδιού Πρώτα του5 μι·
κρού8. μετα τα μεγαλε8 φαρμε8. ενώ δεν
αργούν και οι γαλακτοβιομηχανίε5. αλ. Β
Η συνδεδεμένη
βαμβακος Τρίτη
Η έκδοση τΠε απόφασηε Που θα ορίζει
το ύψσε τη8 συνδεδεμένη8 θα δώσει το
σήμα για την Πληρωμή των βαμβακοΠαραγωγών. με του8 αρμόδιουε να λένε
για τι5 αρχέε τηε επόμενΠ8 εβδομαδα8.
ενώ Μεγαλοβδόμαδο Παει το τσεκ. σελ. 6
Στενεύουν τα χρονικό Περιθὡρια υποβολή8 αιτήσεων για αδειε5 φύτευση8 νεων
αμπελώνων, καθώ8 η Προθεσμία λήγει
στι8 15 Απριλίου. Εν τω μεταξύ ψαχνονται τα οινοποιεία να βρουν εγγυητικέ8
Που να καλύπτουν το αντίστοιχο του νέου ειδικού φόρου στη βαση των αποθεμα·
των Που διατηρούν σΠ8 δεξαμενέε τσυ8.
Στα θερμοκήπια
και οι θεσσαλοί
Επένδυση εντόσεωε κεφαλαίου μεν. αλ
λα με μεγάλα Προοπτικέε στην Ελλάδα 4
και Παγκοσμίω8. χαρακτήρισαν τα θερμοκήπια οι ειδικοί ομιλητέ8 του Συνεδρίου Ααορτ2€ηαηεε. Που έλαβε χώρα
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία8. σελ. 18
ΣΚΛΗΡΟ Σ|ΤΑΡ|
Ακόμα και κατω από τα 20
Περισσότερα εμπορεύματα
σελ. 19-22. 35-38
ΣΑΒΒΑΤΟ: θεοδώρας. Τίτου σσιομαρτ. Αμφιανού Μ
λεπτα το κιλό Πἑφτουν οι τιμές
Ο μόνος Που ανθεί
ο μηατιρόσΠορος
Την ωρα Που ιι ρευστότητα
δειχνει μηδὲν με ιιλιανΘο
μηαινε ις στο χωραφι. σελ. 14
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Ο 0|ΚΟΝΟΜ|ΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑ|θΡ0Υ
ΕΝΘΕΤΟ
ΑΜ! -ιι< με το ι-ν0ειι_ι .ί Μια
· ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ Μια μοναδα κατω
ΠΡΟΙοΝ χ τι 4 τη Ι Ι
Σπῳ[σκΜῳἶ ἑΞἶ Ι  τα επιτόκια Πειραιώς
%ἶ!- 5ἔ3 7  Μειωμενο ΠΠο Ιιι Απριλίου το '
“€Μόἶῶ τι 322 321 επιτόκιο Πιτ, Κορτώ Αγροιιι
ί “ῖ¦¦Μἶδμ; και Συμβολαιακιις σελ. 12 ' έ
Βικιίκικι απο θίμιιμι · ·ιινι·ιι8ι !ί||.μι· 'ο
Με τον αγρότη στην απέξω;
Εκτός διαμορφούμενης
αλυσίδας υπεραξίας παίζει
να βρεθούν οι παραγωγοί
Το παραγωγικό μοντέλο Κρίσιμος ο ρόλος
της χώρας αλλαζει, ωστόσο εμπορικών τραπεζών
το κέρδος πηγαίνει αλλού και Προγραμματων
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ. 26, 31
0 ΑΓΡ0ῖΙ|(0Σ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. ευρώ)
θα 00093ΩΟΩΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Αυτό Που μένει στο τέλος
Η μοριοδότηση
Νεων Αγροτών
Ιδιοκτήτες γης με οπωροκηπευτικα
και τζίρο μέχρι τα 15.000 ευρώ.
το Προτού Που Παίρνει «σωστα»
στις νέες Προσκλήσεις. σελ. 40
Μήνας 40ς. Εβδ. 14η
5.200 3. 100 2.100
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 7 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ '
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Εισοδήματος
Θ Λιπάσματα 200 Θ Απόσβεση κεφαλαίου 1.300 τσ" "υλών"
ο Φυτοφάρμακα 300 ΦΑσφαλιστικοί ' 
Θ Πετρέλαιο 450 η ΜΚ (ΕΛΓΑ) 160
Φ Ηλεκτρικό ρεύμα ., . 950 Ο Επιστροφή φόρου
9 Πολλαπλασιοστικό υλικό 850 ~ “δωσω  η - 249
ο ΜΜΜ εργασία 350
Ο Τοκοχρεολύσια·δανεισ 1.050
1.700
Θ Ζωοτροφές
Ο Ιδιοκατανόλωσπ κλπ.
ΠΗΓΗ: ΕΟΟΟΒΤΑΝΟΑΝΟ
Αφαιρουμένου του φορολογητέου εισοδήματος. αυτό Που κραταει όρθιες τις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας είναι τελικό οι επιδοτήσεις. σελ. 44
- ΠΕΡΙΕΚΤΙΚ0ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΨΥΧΟΤΡΟΠΟ ΟΥΣΙΑ ΤΗΟ
κλωστιή
κάνναβη
Αρχή με φούμες
για την κάνναβη
Οι υπογραφές έπεσαν, το ΦΕΚ
έρχεται. αλλα οι καλλιεργητὲς
θα δώσουν μαχη με το χρόνο για
τη βιομηχανική κόννσβη. σελ. 42
Φαρμακευτική
κάνναβη
Η Βόθη αναδεύει
Εθνικό Απόθεμα
Μικρή η κίνηση
στα αγροεφόδια
Βαρύ το κλίμα στην αγορα των
αγροτικών εφοδίων. Οι επιταγές
των αγροτών Προς τα καταστήματα
σκόνε η μία μετα την αλλη. σελ. 12
Η ΗΛΙΟΣ: .Ανατολή 07:09 · Δύση 19:49 ί ΣΕΑΗΝΗ: 25 ημερών |
Σε σαρσντόρηδες και κατω
το ηρσβόδισμα για τη λήψη
δικαιωματων από τον κουμπαρό
των 50 εκατ. ευρώ. σελ. 4. 27
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος