Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - - κυκλοφορεί και στα περίι·ιΤερα Της Θεσσαλονίκης
 ιιιιιιιιι¦  | |
γ' "ΔΝ” ' ΕΜ Ψ 2 ΑΛ  α  
. . ιι ' - Δ η Δ Δ _ _ Δ Δ μ _
ΣΑΒΒΑΤΟ Ζ - ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4077 ΜΕΛΒΣ τι-ιΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Λαό Το 2018 οι έμμεσα φόροι
ΣΤαθακης:
Μονο Τα μέτρα
ύψους 3,6 διο.
ευρώ θα
εφαρμοστούν
αμεσα 94
ΑποΤἰμηοη “ Προκήρυξη
εμβολιασμού _. ρ· Ο .· Ι ομαδικ0ὑ Παιδικοὑ
ανασφαλιοΤων παιδιών
στοΔὴμ0  έ Τ0ιιρΥ000 Σκακιοὐ
Ν. ΠροπονΤἰδας
στις 7/3/2016 2   <<Σιθωνἰ0 2016» 913
 Εθελοντική Αιμοδοοἰα στον Ν.Μαρμαρα
Ξ Κυριακή 3 Αι·ιριλἰου 2016
ρ -Υ    · ο·  Δημ0ιικὁ Σχολειο
ἴ °  “5.Ν.Μ0ιιδαΥιὡν 93
Για·ι·ἰ ι·ιρἑι·ιει να περι·ια·ι·αμε
λιγοΙ καθε μέρα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα