Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η εφημερίδα που διαβόΖεται Η τιροβοῆῇ οσε
Ι Ι ι δεν κοσιί2ει...
""έΣΒ?ι39ἑἑἴΜἑ%“° ΜΜΕ" ΜΜΜ
Ετιιστολὴ δημαρχου στον Ν. Τόσκα
για να κανει η αστυνομια τη δουλεια της!
«0ιιιιι8εοιισιιιιῷς...
ιιιιιιιιιιιιιιΕιΜιιτιιι»
Μ Τι ατιοκαλὑτι·τει στην <<κ» αντιδήμαρχος της τιεριοχὴς
Μ Το νησι με τους 7.000 Πρόσφυγες - μεταναστες
ατιὁ ·το οτιοἰο Περασαν... ατιαρα·τὴρηΤοι
Σαββατο Ζ_4.20'|6 · Δρ. ΦὐῆΗου 609
τοχτιτΠε.9τ · ρετ85|ὡΠιο_9τ · Όεε|ς5τ89Θ249τ · '(8Γῇῖ5Θ.9Γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα