Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δω: κιτ-Μη ΕΜ ·“:..:
7:·..τμ.·ειιΗ Μι Μιμική;
 . . 
¦ κ Οδοιπορικο ζωηε ο “_
' τ '7 - α'- ι ”μποτ
¦ | | 2 ( ) ο·
Ερευνα-ντοκουμεντο του Πατριαρχειου Μοσχα5 τι 'Μ
Η σογκῆονιοτικη διαδρομη του Αγίου Παίσίοσ. αηὁ τα Φαροσα
τη5 Κοηηοὁοκίο5 στη μορτυρικη ΚόνιτσαΙ στο Άγιον Όροε¦
στο Όρο5 Με κι από εκεί στο Κοτουνοκιο και στην Παναγοὑδο
@Μια Ποιοι ηροῆαβαίνουν να βγουν
“Μ στη σύνταξη Πριν τι5 αῆῆαγέεΜ
σου. ΗΝΚ|ΛΣ
'ῖιου5  γ
Με σιτιτια ϊ0"8 
Πὡ5η' ετην αηόφαοη ΜΜΜ
, . «
Ό κο' ωρα εκἘγἔΞ_6-7 θυσία στον βωμό τη5 οῆοκῆηρωοη5 τη5 Πρωτη5 αξιοῆόγηση8 θα γίνουν κστε 39σσν
τα δανεια των μικρομεσαίων ειτιχειρίτσεων. Η κυβέρνηση αποφάσισε να “το μ0ῇυβ|Φ>
«δώσει» τα «κόκκινα» δανεια των μικρομεσαίων στο ίαηαε. αρκεί να ο' υῇουργοί
Παρα μια δέσμευση Προστασίαε τη5 ηρώτηε κατοικίαε για τα «οτεγασυ- Ενω" Με ο Μ"
κα των φτωχών»,. Αυτό σημαίνει ου το 201 θ ηωῆουνται σε ίυηαε «κακ- ΜΜΜ! σνοΜμωζἶὁ
κινα>> οτεγαστικα δανεια με ενεΧυρο την Πρωτη κατοικια το.. 3 :τι 4-5
ι' γ' ν
“ 43· κ
. Δ ·ζς:·9έὁ· 07, ` ι
άι Ζε.
<<Μαχη>> για τι5
ατιοΖημιωσει5
έ;Φ τάχ.τι
·τΠν---10ΠόνορῳΜ ¦ .
Δυναμη" 
τ  τ
' ί :Ματ-13 _
Ϊ' ΨΑΧΝΟΥΝ Ο' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΑ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛ|ΔΗ
τι. ·τ ν· τ Χ
`«Διώχνει» ΒενιΖέῆο, Ἡ - Ι Ι Ι - ' η τ
συ2ητα με Παηανδρεου ›|'|ροβῇημα στον τουρισμο απο το Προσφυγικοῆ (τκΒε.6τγ¦οωρωω Μυρσίνη
Ποιοι ετοιμαΖουν τον «αρραβώνα» οι Ζωνεε ασφαῆείαε και το αῆκοω
μετα Στ. θεοδωρακη Σελ.8-9 κι.. “κι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα