Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Αρχιραββίνος: "Να απελαθούν οι... μη εβραίοι από το Ισραήλ"!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
2 Λ|'|Ρ|Λ|ΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00588) 8938
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
ο Α γ γ η Δ λ' Π  'α
η?ενω  ' ' < "'|ῖ |Π"  ·'
κ ΙΟΙ! Δ κ κ 5 ' π Δ | Δ _; _. '_
τε _ έ έΜ]ψ · | _ έ - ' _ _
έν ηγΌ Με [κ] ο
Η Ι] ] κ Ἡ η .
Ϊ  αμε/Α» .
έ.Ι ἡ έ  .έ.
χ 'Ί ῦ' κ . κ χ Η
μ. ¦ Νη Ξ Χ ν ΝΝ
τ· Χ Α Νε. :ΜΗ Λ "χ Ϊ
ο' . ω“έν «!_'_`Δὲ, ..Κ
3 . / μ - - δ
1 ν' Ι ' Ἡ Ι Ι ἰ
'νά  ΣΤ'Σ'ΒΡΥΞΕΛ ὲΣ¦ | Ϊ Π - Π
ΠΙ ΠΓΑΝἴΕΣ Πω ·ἑ
ΣΤΗ ΓΗ ΕΙΜΑΙ ΑΜΥΝΑ/?να
Χέἀ7ἀἶ
|_ ΞΑ
,εὶΔἴ_Ύ
έκΐ'έ έπη έ<χΐηῆέέ νἱ ο`ν έέ.
 ~1  1 Ε ]`.ὰ/Ξ! εμμΜ/`ν εῆἩῖ ἐν
~' "/έ:./¦Μ¦ῖ:/ἐ:
Ι [Δέν ξ) Ϊ Η πάν _έἩ`Δὲ]Δ νέα Δ
| 4 Ι
¦ · . Λ έ
| ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-ε.22-2ε
"Μ ΜΕΛΛΟΝ"
0|... ΜΗ ΕΝΑΝ'
Μο Το |ΣΡΛ|·|Λ"¦
Αυτοί περιμένουν τον... Μεσσία τους γιο νο λοτρωθούν και εμείς
ορνούμοοΤε τον σου ρό ονομενοντος τη "νύχτο της μεγάλης. .. λεπίδος"