Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σαρωτικοί έλεγχοιRecognized text:
Ανν-“λ   Σ ΙΑ ννννννιιιιειιι5ιαηι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙ|(ΟΝΟΜΙ|(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ι ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20Ι(› - ΕΤΟΣ ΟΟο ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20236 - Τ|ΜΗ1¦δΟ ΕΥΡΩ
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ 5.4 ΔΙΣ.
«Κλειδὡναυγ» όλα τα μέτρα έω5 την Κυριακή
Σήμερα τσ κρίσιμο ΕυτσΥΥστκίηαθτσυρ για τη συμφωνία
ση Φορολογία 1.8 δισ. από αυξήσεις
σε καύσιμα, Φυσικό αέριο. τσιγαρα σφαλιστικό. Σήμερα. η συνεδρίαση
Η κυβέρνηση έχει καταλήξει σε μὲτρα 1.8 δισ. που αφορούν στην αμε
και 1.8 δισ. από τις αλλαγές στο α- του ΕΝΩ τη Δευτέρα ξεκινούν οι
διαπραγματεύσεις > σελ. 3
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
έ Σ ικό έρΥο
Θεατρ'  ΜΗΝ.
κι, γιατι:
Το Σαββατο
Τραγωδία; με
αρκαἰα θέματα
ΤΟΜΟΣ Αί
«Γέφυρες» αιιό Π. Σκουρλἑτη
Συμβιβαστικη
λύση για
την ετιένδυστι
στις Σκουριές
Ο «Παράθυρο» για να ληξει η διένεξη
και να προχωρησει το εργο › σελ. 6
Το σχέδιο πάταξης της ΦοροδιαΦυγής για το 2016
Σα ρωτικοί έλεγχοι
Ηλεκτρονικό καισσΧειήρια σε θυρίδε5¦
καταθέσω. Ομόλογα. αμοιβαία και μετσχέ5
Ο Πανω ατιό 105 .000 έλεγχοι
σε φυσικα-νομικό ΠρόσωΠα
Ο Εως 50 Ιουνίου του 2017 το
ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο
Ο Στη δημοσιότητα τα ονόματα
όσων οφείλουν φόρους και
ασφαλιστικές εισφορές
Ο Στο στόΧαοτρο αδήλωτα εισο
εσοΒ“ι“6 .  ¦  
ληςιιιρ00εσμα από Παλαιό Με 
ειιί των νέων ληξι- απο μεγαλους
δή|Ι(Π(Ι Κ(ΙΙ (ΙΚΙΥΠΪ(Ι > σελ. 7 χρεη τιρόθεσιια χρεη ιιρύθεσμων χρεών οΦειλἑτες
Η κρίση «Φρέναρε» σημαντικό δημόσια εργα ^“°Ἐ^ΕΣΜ^ἶ 2015
ρ Ι Το ύσκο ο
«ΧαθΠκαν»   δ' τρίμηνο
«πλήγωσε»
τις εισηγμένες
50 δισ. σε υποδομές
Ο Υφεση και δημοσιονομικο| περιορισμοί κράτησαν στο Ο Τα ΜΜΜ (Μωβ δΜωρ_
συρτάρι ρε γάλα σχεδια για επενδυτικά προγράρρα τα ,ΜΥ ΜΜΜ( “Θήκ0 Σε εκκρεμότητα 78 ερ να 20.7 δισ. ευρω. Τα ηερισ-  :'ἔἔ'5έ'
σάτερα αφορούν σε δρομους; λιρά νια. αεροδρομια
Σε ελεύθερη πτώση οι εαενδύ- ριορισμοἱ «πόγωσαν» μεγαλα   : η
σεις σε υποδομές από το 2ω0. έργα.Ηαηασκόλησηστσνκλάδο Ρ' ' Υ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛ.ΣΤΔΤ,
Υφεση και δημοσιονομικά ηε- μειώθηκε κατά 53%> σελ. 5 | ο
Ι Μειωση 2.2 ώ
ΣΪ0   εργα των λιαν|κων
υψσυς 5,6 δισ. πωλησεων
τον Ιανουάριο
Ο Μα ο τω Μάρ: κι·
στα καταστηματα Μρων
Ο ΑΜηθηΜν οι πωλησεις στα
ιιαλυκαταωήρατα > σελ. 7
Ο ο Ε Σταθάκης ανακοίνωσε την ελληνικη λίστα στο «πακετο Ποάνκερ»
Τα δημόσια και ιδιωτικα έργα, σου διεκδικούν
Χρηματοδότηση από το Πακέτο της Κομισιόν,
ενέκρινε το υπουργείο Ανάπτυξης > σελ. 4