Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ  ί
έκτισε ς 
- Ρ Διευθυντής :ωσεεως: ΣΤΡΑΤΟ: ΜΑΚΡΗΣ
; πΑΡΑ:κΕγΗ ι ΑΜΜΟΣ 2046 ο Λο. ι592
ατα-“αικτειιω.>
Ν,εικσι“£“εαῳΜωωε :εφτασε-κε... 3
ΦΜΜνω νεΜ 
ιιΛι·ιΡΩτΕ π ομάδα
απο οσα έγιναν τους
προηγούμενους μήνες. τοσο τις
επιπογές που έγιναν. οσο και
τους ασταμάτπτους
τραυματισμούς
"ΕΝΑΝ" ΔΒΕΡΤΔ γ
κ ο οιιυμπιακάς ππάρωσε·στο - ~
πράτο-.πμίχρονοτπν τραγικά του
άμυνα ο εναπποε που" αυτ και -|
αποσπά μετουςὲΡῶ·ουςνα  
Ο 28"" Με τι. τους
47 στο πρῶτο μέροςι
έρπεπε το καιιάθι
σαν... θαρέπι ο ο
ΟΓΚΟΥΣΤ|Ν Με π..
το ριμπ.ι τάραξε
τους πρωταθππτές
Ξππάοας μέσα στπ
ρακέτα
έφτασε “Με εε
ί <καιεοταοεοε
και οπικιί κατάρρευοπ στπ Μόσχα σε ένα
μοτς-¦Φ|ΑΜΗ γιο τον
θαυμιιιακθ και ΝΤῖΑ-ΜΑΧΑ|Ρ|Α
για το γοπτρο τπς ομάοας. που
ακάμπ οεν έχει αποκπειστεί.
ωστοσο οι πιγοστές εππίοες τπς
εναπάκεινται σε συνουασμο
αποτεοεσμάτων και οεν
είναι στα δικά τπς |
ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΤΗΣΗ! για 68ους και 2/42
σουτ'απά τον Σπανουάπ. 2/8 απο τον
ιιρίντεζιι. Ξ/·ιο απο τον ι'ιαπσνικοιιάου
ο `.ιιπι:ιιτιίίιε
τεάικου.οπ γ Η
, χθεσινός α `μάνας
ρασε μπροστά στο σκορ;
`- με ένακαιιάθι;στα μέσα ·
τπς οευτερπς `πει:ιιιί·οου
ο και πωσ έχασε με
|~ 32εποντουςι 5 Ψ' '
ΑΠ|ΣΤΕΥΤ|·|
ΠΑΝΩΛΕΟΡ|Α 98-88
ΚΔ' ΣΧΕΔΟΝ ΒΕΜΠΟ!
ΑΠΟ|(ΛηΕ|ΣΜΟΣ ΕΝΟΣ
|'|ΑΡΑ|'|Α|ΟΝΤΟΣ ΟΛΥΜΠ|Α|(ΟΥ
ΠΟΥ Η Κ|Μ|(¦ ΤΟΥ «ΑΛΛΑΞΕ
ΚΥΡ|ΟΛΕ|(Τ||(Α ΤΑ
η ΦΩΤΑ»!
ο ζ. . ΜΜΜ““π““ οι;
πιαπΑιιτοπονποτ ιτε σε ισ
' ιιΜιχοσΝο
ι ν .με θΜθ:τρίποντ
` και;47% στα]οίπονοα `
για τπντομάοα του 
“ 'Μπους ο “κό
ο.μονααικος
οιασωθείς απο το
χθεσινά ναυάγιο του
οπυμπιακου (το π.
 εεε-οἰπριπιεεαε “
π σαι αν
Χάντερ Ν `   ' υ
ΚΟ' 7 ριμπ.ι
άΔο3πχπετ° ' `
ς;Μονσν9Μ›
αγωνιωταν τεπευταία .με
οχπιίοεις. .ταπαιιιωρείται η
Δευ ΑΝΤΕΞΕ το α¦ΡΥθΡΟΛΕΥΚΟ» ΣΗ"
Χωρίς ανάσες ο :πανουππς. με πονους ο
ιιρίντεζπς και μποαμινές βοήθειες απο τους
υπάιιοιπους. σε ένα παιχνίοι που τίποτε οεν
αειτουργπσε σωστά ο οι Ρώσοι έσωσαν
ρεσιτάπ στα σουτ τριών πάντων
απο και στο σπάσιμο κάθε
προσπάθειας τπς πάπαι ποτέ κ
κραταιάς άμυνας των “ερυθρο- 
πευκων-. που στο θεωρπτικά
πιο κρίσιμο παιχνίοι τπς σεζάν Χ
σεχτπκε σχεοον Νο ποντους
ο κα σας” ες · άάά μέσα,σεεζι `
:Με εστω· ε τρειςϊτεπικουςκαι στν
` `ἶ?`εΜΝἐ 69 @ρνου οέΠαμε για να
Δ φως ί άσο μετά! .από το: Κίμκι»
” Μετά η χθεσινά νίκπ τπς
Μπαρτσεπάνα επί τπς Μπάμπεργκ
ινε-επ έμειναν ζωντανές οι
πιγοστές εππίοες του οπυμπισκου
για προκρισπ στα παει οφ τπς
Ευρωιιίγκας ο και πάπι ομως.
χρειάζεται ένας -Φαινομενικάπαπά ουσκοπος ουνουαομάς
~ σποτειιεσμάτων στπ συνέχεια και
Φυσικά νίκη του οπυμπιακου επί
τπς τ::κΑ στο ΣΕΦ ο οι κερυθράπευκοιυ ευνοουντσι σε περίπτωσπ
τετραπππς ισοβαθμίας με
Μπαρτσεπονα. καπ. κίμκι
ιπροκρίνονται μαζί με τους
καταπανουςι
Μ!! Μ!
ιιΟ ΜΑΡΚΟ ¦|ΛΒΛ
ΒΛ¦'|(Ο¦ νπο·ι·ιιοιοτ
ΠΑ ΠΟΡῖΟ...ιι
' Ι :ιιιιιιτιοοοιι
αετου"...
ΑΝΑΚΟ|ΝΩΝΕ| '
ΤΗΝ ΗΜΞΡΟΜΗΝ'Α
ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕ|¦ΜΟΥ
Η Φ|ΦΑ
ΜΜπικο
|;ρεπορτΑ2
-¦ τον ·
ι ΔιιΜιιτριι
κανι μ
8 ε χ; τπ:_ειπε_Με:ΜιΜΝ εινα '
<  κΑΣΛΜιο σουπερ<στσρ
 α “απο '°"ἶ ο .χ επρετου μέσου. Μίνα >
'9 Νάπα ο και πέρσι οι ο
 “ροσονέριπ είχαν ο
 εξετάσει σοβαρά τπν`
 _ περίπτωσπ του `
“'“ερυθράπευκου- άσου. ~
. Ξ επιΜεΝονιντιπ ,
Δ ~ΝιιιικθΒ οι Σέρβοι ο Για
< οευτερπ=πμέρα χθες παρουσίαζσν τον. 3·ιχρονο δεξιά μπακ
ουιιοάζ υποψήφιο για
φ τον 7οουμπιακο ί
Γράφει ο Δ'ΟΝΥ¦" ΠΕΛΛΗΣ ίσεΠίο '4) α
ιι ριίεπ Καντονά με ΦΜΑ - ονεοΑ άναψε Φωτιές
στο Ρέντπ ο ιιοπιιά τππέοωνα έχουν οεχτεί οι
Ξένοι άσοι των “ερυθροπευκωνι απο συμπατριώτες τους οπμοσιογράΦους για να μάθουν
απο πρῶτο χέρι οσα συμβαίνουν τις τεπευταίες
ώρες στο επππνικά ποσοσοαιρο
= ατα προβΜυατα
  οταν Επάάοα `
 ς ίσως εππρεάσουν
` . τομέππον
ο του` ΠΟΥΛ|ΔΟυ.
~ ένοαΦε"χθες
 π μεξικάνικη
Σ.έκαοσπ καυτα" Ξ
“Ο ΜΟΥΡΜΑζ Φοράει τπ
Φανέάα του
οπυμπιακου και κινουνευει να μπν παίζει του
χρονου στο τσάμπιονς
Λιγκ». υπογράμμισε π
εοπμερίοα
“εχρι·εεεεπτπς τουποίας
ε Μωβ ιι'οοάαοαιρο'
οί κεταικοντα στον.. η
. ¦ ΜόνωοΜπ6τ·ς ` ,
εαν ίς=.οιοργανῶσειςο
μα. θυμίσουμε ότι .στον ,
πωπω αγωνίζεται ο
κά:ΑΜιὺ. .οπμείῳσε π κ;
πάετικιί .Φο-ΜΜΜ
- Μεχρι ταν κοπομρία η
έφτασαν τα... μαντάτα ο
_“τοβαρά προβάπμα για
τπν τυο. έντονα
ανασυχία.άτι- βγαίνει
 εκτος οιεθνὡν Μαργα> `νιίισεων π Εθνικά
_ εππάοας και κατ'
επέκτασπ ο οπυμπιακάς .
του ΦΕΛ'|'|Ξ ΠΑΡΝῖΟΒ. το Ι
σχάπιο τπς “ει τιειπροι `

Τελευταία νέα από την εφημερίδα