Πρωτοσέλιδο Στοίχημα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευή Ί ΔηριΜου 2005
Εως Ί7ο - Δρ. φΟλλου 844 - 25ο(
ΜΜΜΜ ΜΜΜ
000 70 ΠΜ! [ΜΜΜ/7
' ΜΜΜ/7Ρ#|(ΜΡ[/ΠΥ
@000 [email protected]@0
/|Μρπσκ£Μ - Δ£0τἐρσ/ 
ίΐτοΜ“ΜΛ
Ε' Ε|ὁ5ἱ:α...
ΜΜΜ 27:30
Μ"'|ΡΤΣΕΜ|Ν"
"ΕΠΑ ΜΠΛΡ|Τ||Σ
κ00.:1047 1:153 Χ: 4.10 214.25
ΜΜΜ ·ἴ
ΜΜΜ - 00000  Η
ΙΙ ΜΔ.: 1198 1:200 χ:3.05 2; 215
ΜΝΗΜΗ! - ΜΗΝΩΝ
ΜΔ.: 1009 1:2.30 χ: 3.05 2:2.75  Ι
"ΠΝ|ΩΝ|ΒΣ - "ΜΚ .έ
κΩΔ.;1269 1:250 χ: 3.15 2:240 7
ι0 #Σ£ῆ@ς 
Μ "ΠΣἱ!Ε Τ 7
@@ΙρὁκρΜπς στὸΉΠ|(
ΠΧ@""""ΜΣ · ΤΣΕ"ΤΕΒ|ΤΠ
Κα' αφή στα ρ£γὐῆ“ πρωτσΒΒμπΜ.“
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
για Το Προκαθορισμὲνο
ΣΕΛ|ΔΕΣ