Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αύξηση ΕΝΦΙΑ, φοροαπαλλαγές τέλος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 . ι  χχιπ;;;>.ἰ.ιι:ι;ιιι”ιτι»ρ:ιιι
_ ε · >  ΜΠΛΡΤΣΕΛ0ΝΛ-ΡΕΛΛ κΑι
ει ι ΜΑΧΕΣ ΣΕ ΑΓΓΛ|Λ. |ΤΑΛ|Λ/
ων! .
Μια `
ι 7 >
Ύ Ήλ . 401 
||'||'|0ΔΡ0Μ0Σ ΟΛΑ ΤΑ ΑΒΟΡ| Γ|Α Τ|Σ ΞΕΝΕΣ ΚΟΥΡΣΕΣ
Παρασκευη ι ΑΠριλ[ου 2016 - Αριθμός φύλλου ι.854 - Τιμή 130 έ - ΝΝνν.ε-€γρσ=.:οΜ
ΝΕΑ ΕιΣΠΡΑκτικΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ” ΤΗΣ ΓΓΔΕ
Αύξηση ΕΝΦΙΑ.
φοροαΠαῆῇαγέ5 τέῇοε
ΣΧΕΔ|0 ΕΠΑΝΑΦ0ΡΑ Στο Σ"0ΧΑΣΓΡ0 |'|Ρ08ΛΕΠ0ΝΤΑ|
για νέες εΠιβαρύνσεις του φόρου υΠεραξίας όλες οι φοροαΠαλλαγές και κατασχέσεις η η γ ,ἔν 
σε όσους έχουν ακίνητη στις μεταβιβάσεις και εισοδήματος για μισθω- θυρίδων για χρέη Η Ετ::ἶ:ἐζ:ἶἶέ ξιἑιῖἶἶΞἶἰ;;ι:£:
Περιουσία ανω των αύξηση σε γονικές τούς, συνταξιούχους, Προς το Δημόσιο ΑΛΛ
]50.ΟΟΟ€ - ΖΟΟ.ΟΟΟ€ Παροχές, κληρονομιές νησιώτες και αναΠηρους · ΣΗΜΑ Π
ΣΤ|Σ |'|Ρ0ΑΓΩΓΕΣ
τΩΝ ΔΗΜοΣιΩΝ
"ΝΝ" ΑΠΟ Ν.Δ. ΣΕ ΕΞΕΤΑΣιικΗ ΕΠ|ΤΡΠΠΗ ΠΑ ΔΑΝΕ|Λ ΜΜΕ ΥΠ^ΔΔΗΛΩΝ
ΕΚΡΗΞΗ Β|ΑΣ ΣΕ ΠΑ|Α, Ε|Δ0ΜΕΝ
ω|ἔ.ι η ι_ω;Σ._“. Η; .τ ΜΜΜ
ι:ι· _ _ η ε --·
μπω ;Γ““:ι_τ:Ε] Γ . .
· ` Α - `
τδἱέεἑῆῆὅνἑιῖῶἶ
διορισμούς ΜΠαῆτό
/'›-Ι
ὲστους
“αιἑ““ιὲ“ Ω '- Ξ
ΧΑΡΑΤΣ|
ΣΕ ΡΑοΕΒοοκ,
ΤΝ|ΤΤΕΡ
ΠΑ ιικΕ5
ΜΑΝΗ Η ιιΡοκΡιΣιι ΠΑ ιιΡγΛο ΜΕΤΑ το" ΔιΑΣγΡΜο Μο ΠΝ κιΜκι Με 32 Ποιηση Μ' Ξ'ΔΟγΣ
ΤΣ ΣΕβ] ~'.μῳζῖζ·~11 3:
Προς... συγχώνευση
ηΑΣο[φ¦ΠΠοτόμ¦ για να μείνουν εφ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα