Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Στα ύψη το πολιτικό "θερμόμετρο" λίγο πριν την έλευση των θεσμώνRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
*-”·“-ϊ;-Π Η..“_““:°Μ _4., μ
ΠΕΜΠΤΗ 3" ΜΑΡΤ'ΟΥ 20`|6 ΕΤΟΣ 27ο
τη. 578¦83
Ημερήσι- ΜΒΜ
Οι Δεικτες της
παράτησα
αφάντου
Μ", ΜΜΜ  
ΜΜΜ Μέ
ΜΜΜ-ΜΑ  
,ο__Μ-“ “4 ω.”·-Ν·
ΕΠιχειρήσεις & χρήμα
Γενικός Δεικτης
Μ '7|2 "3 τω Μ
ἔὲἔἔἔἔ
ΑΡ_ 6666 Τ|ΜΗ Ι,5 ε
. .- τ .Μ_·-”
Κινηση Μετόχων
 ........ ἔ€
 ....... 
Η Ε"(ΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕ| ΣΕ ΣΤΑΣ'·| ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΣΤΑ ΥΨ|·| το Π0Λ|Τ||(0
«θερμόμετρο» τίνι πριν την εισαι των Θωμάν
Εντός στόχων ο
προύηοηογισμός σαιτανών
Καταγράφεται μικρή απόκήιση Ο,5%
ή ι37,7 εκατ. ευρώ
· Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Σταθερές επιοόσεις εν μέσω οικονομικής
αστάθειας για τον οΠΑΠ. με κέρ6η
240,7 εκατ. το 204 5
ΓΡΑΦΗ Ο χάκερ ΣΗΜ”ΕρΑ 
 ι και κηάμα πάω... οι
· ·- Μαυροφόρες του ΧΑΑ
ΣΕΤΕ: Αισιοδοξία για
άφιξη 25 εκατ. τουριστών
Εφέτος στην Εήήάὁα
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
μέσα στο 2016, πέταξε... τη
μπάλα στην εξέδρα. Η πρώτη έγινε τον Φεβρουάριο με την ψήφιση του
ν/σγιάτις τηλεοπτικές άδειες ενώ αυτή
Την φορά μέσω Της συζήτησης προ η·
μερησίας διατάξεως για τη δικαιοσύνη
και τη διαφθορά επιτυγχάνοντας αφενόςνα εξουδετερώσει τις εσωτερικές αντιδράσειςπου προήλθαναπότηναναφορά της 'Π|'ΔτΜ| ως Μακεδονια και
αφετέρου να μεταφέρει το ενδιαφέρον,
έστω και προσωρινά, σε ένα προνομιακό πεδίο αντιπαράθεσης για εκείνη, όπως αυτό των υψηλών ελλειμμάτων
των πρώην κυβερνητικών κομμάτων.
Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά σε σχέση
με την προηγούμενη ήταν το αίτημα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης για
παραίτηση του κυβερνητικού συνασπισμού και διενέργεια εθνικών εκλογών, ενισχύοντας περαιτέρω την πόλωση
που δημιουργήθηκε, ενώ η ενίσχυση
της πόλωσης αποτελεί σημαντικό καταλύτη στην προσπάθεια του πρωθυπουργού να περάσει από το κοινοβούλιο νέες επώδυνες μεταρρυθμίσεις. Οι
τελευταίες δημοσκοπήσεις οι αμφίσημες θέσεις υπουργών της κυβέρνησης
έναντι των μεταρρυθμίσεων, η σημα
Η Κυβέρνηση! να δεὑΤ·ερη φορά
Δύσκοήος μήνας ενόψει για την εήήηνική οικονομία και την χώρα
Μη καθυστέρηση εφαρμογής τους
και η ανάκυψη θέματος εκλογών εκ νέου (όχι από την κυβέρνηση), σιγουρα
προβληματίζουν τους ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότηταθαεφαρμόσουνγια μια ακόμαφορά τη "συνταγή του καρότου και του μαστιγισυ"για τηνχώρα, παράτηδιάθεση
χαλάρωσης λόγω μεταναστευτικού. Η
επιστροφή των Θεσμών στις αρχές Απριλίου, επαναφέρει στο προσκήνιο τις
μεταρρυθμίσεις για Ασφαλιστικό, Φορολογικό και μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών, με στόχους της κυβέρνησης να αποτελούν η συμφωνία με
τους Θεσμσυ9 η ψήφιση Των μέτρων
και η θετική αξιολόγηση της ελληνικής
οικονομίας πριν το εορτασμό του ορθόδοξου Πάσχα. Μπορεί η εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου ναγίνειθετικότερη, με τη διάσπαση της περιοχής των
576 - 581 μονάδων από το Γενικό Δείκτη, με τον αυξημένο τζίρο να αποτελεί
ζητούμενο στην τρέχουσα φάση, καθιστώντας ως επόμενο στόχο τις 61 3 μονάδες. Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς
των εγχώριων κρατικών χρεογράφων
παραπέμπει σε στάση αναμονής ενόψει ενός δύσκολου μήνα για την ελληνική οικονομία και τηνχώρα... Στ λ. ι 7
Επιστροφή στις
αναουόμενες αγορές
Σε υψηηό 2ι μηνών οι εισροές
- Αποτεήεί αριθμό - ρεκόρ η τι ;; γ στις ΕΜ5 τον Μάρτιο τη. τι
Παράταση για
το πρόγραμμα
«Εγίσχ
την! ΠΓ
'τιειρο.229€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τη. η
οι μετοχές που
ηρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμηηό
Χι λ. πριν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡ|Ο
ισχυροηοιείται
η αντίὁραση
στο χ.Α.
Αυξήθηκε στα ιιΞ,8 εκατ.
Ο  Σελ. Η
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Α. Κατσέήη:
Η Εθνική
ανταποκρίνεται
«Στις ανάγκες ανασυγκρότησης
της χώραο› τα.. 7
Τι δείχνουν  “
Πανω: Ζημίες για τον όμιλο
ΕΥΑΘ: κέρδη ί 3,5 εκατ.
ΑΓΕΤ: Περιορισμός ζημιών
Ελλάκτωρ: Διεύρυνση ζημιών
Άνεμος: Αύξηση μεγεθών
Μάο αν.: Αύξηση εΒιτσΑ
ΜΒ: Αύξηση τζίρου 49%
Κανάκης: Βελτίωση κερδών
Αεβεντέρης: Επιδείνωση μεγεθών
Γαλαξίδι: Πτώση κερδών
` Μ: Μείωση ζημιών
Χαῖδεμένος: Ζημιές το20ι 5
4 Φτερατέξ: Αύξηση
δεισ: Ζημίες 6,34 εκατ.
Π 0ράοηἱςε: Διεύρυνση ζημιών
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “Ια-26