Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Έλεγχος για αγορές τίτλων στο εξωτερικόRecognized text:
“Μελ    νννννν_ιιιιει#ι8ιτιηιΙ
|(ΑθΗΜΕΡ|ΝΗ Ο|ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 3! ΜΑΡΤ|ΟΥ 2ΟΙ(› - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 202ὶ5 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΠΩΣ ΑΠ0ΤΙΜ0ΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙ0ΣΥΝΗ
Πολιτικη θύελλα μετά τη σύγκρουση στη Βουλη
Διεργασίε5 στα κόμματα και νέο σκηνικό με Εξεταστικέ5 Επιτροπέ5
των στη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ
βρίσκονται. πλεον σε ανοικτό πόλε
Νέο πολιτικό τοπίο διαμόρφωσε η
σφοδρή αντιπαράθεση των κομμα
μο. με αλληλοκατηγορίες και Εξεταστικές. Διεργασίες στην Κεντροαρι
θεοδωρόκη › σελ. 8 - 25
στερό. με συναντηση Γεννηματά 
Αποτελέσματα εισηγμένων
Αντεξαν το 2015
ΟΠΑΠ, ΕΥΑΘ,
Ματσε και ΙΑΣΩ
Ο Κέρδη 26 εκατ παρουσίασε
η κινεᾶκπ 00500 περσι στην Ελλάδα
Ο 72φος 1,5 δισ. ευρώ για ΕΛΛΑΚΤΩΒ
αυξήθηκαν κα τα 56,2% τα κερδη
της Ελτα Ανεμος› σελ 9. 10. 12
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
λ·εοΤρ|'^(ὁ έργο
έ Πρχτιι:ι Μπηκα
'Το Σαββατο
Τραγωδίες με
αρΧαία θέματα
ΤΟΜΟΣ Α,
Εισαγγελέας ζητα στοιχεία από χρηματιστηριακές εταιρείες
Βλεγχος για αγσ ρες |
τιτλων στο εξωτε ρικσ
° Στο στόχαστρο οι κεφαλαιακές ροές Πριν ατιό
τα εαριταΙ ςοηττοΙ8
° Οι εισαγγελικές αρχές
ζητούν λίστα με τα ονόματα αγοραστών με τοΧών, ομολόγων και α/κ
Φ Η έρευνα αφορα μεγαλα
Ποσα. Εξετάζεται εαν
δηλώθηκαν στην εφορία
_ >σελ. 3
Ασφαλιστικό
Ενα ταμεία
για εΓιικαυρική
και εφαηαξ
Ο Στο £νΙαΙΌ Ταμείο Επ·κοσρ:κής ΑσφαλΙσης συγχωνεύονταΙ τα ταμεΙα ΠρόνοΙας
Χρηματοδότηση
Σύνολο: 98.6
Ταμείων 2οιι-2ο;5
2010 2011 20Ι2 2013 κιτ 2015
ο ΚΛΑΔΟΣ της κύριας ασφαλισης διαχωρίζεται και θα τελεί υπό την πλήρη
εποπτεία του κράτους › σελ. 5
ΗΜΜΜΜ
σαςΜεςΜκ Μ
αμΜδκ 9
549 _¦
Με· αεκ
22|3 ΣΒ 203 29/3 30/3
Αξιολόγηση
Συμφωνια
τιροαναγγέλλει
Ο Ντ. Καστέλα
Ο ΚλείνεΙ έως το ΣαββατοκύρΙακο ο λογαριασμός
των 5,4 δω. ευρώ
ΕΦΙκτοΣ είναι ο στόχος για συμφωνία με
τους δανειστές. παρα το ανοικτό μέτωπο
των «κόκκινων» δανείων > σελ. 4
ΣΤΑ 1138 ΕΚΑΤ. Ο ΤΖΙΡῦΣ
Νέα ανοδος 2,] 5%
στο Χρηματιστήριο
Ο 0 Δείκτης Μάτια στο το θεακσ κλίμα σας ως αγορές τα· ας ΜΜΜ
ντα ολοκλήρωσα της αᾶαλύγπσπς
Με οδηγό τις τραπεζι- 463% ο Γενικός Δείκες μετοχές που ενι- καις έφθασε χθες τις
σχόθηκαν σε ποσοστό 578 μοναδες Μελ. 3
Αισιοδοξία ΣΕΤΕ
ΕΓιιατρέφαυν
Οι Ρώσοι
τουριαιε5
Ο θα ξεπεράσουν φέτος
ας οοαοοο ο: επΙσκέπτες
από τη ρωσική αγορα
Αφίξεις Ρώσων τουρ·στὡν
και ταξιδ·ωακές εισπράξεις
Μ- 1.352.900
1.250.000
“038000 508000
2011 ΜΙΣ 2013 2014 2015 2016'
ΡΕΚΟΡ αφίξεων με 25 εκατ. τουρίστες και
15 δισ. έσοδα προβλεπει ο πρόεδρος
του ΣΕΤΕ. Ανδρ. Ανδρεαδης > σελ. 6
Σήμα κινδύνου για τα δημόσια έργα και τις κατασκευαστικές εταιρείες Με 6