Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
`ῖ  ὲ_- ν · · · Ποιοι: ο... ΕΠιΣΗΜοΣ
 ἐ Μεσα· του Μιχεῆ «βῆει·ιει» ΠΑΟΚ "ΡοΜ"θΕγΤΗΣ 'ΤΑΜ-ΜΝ
ΠΕ!" θ ΜΧ Ψήν·ς μόνο
ΓΙΑ Μπρνο”  "Μ"
· Αυτόν τον ατζέντα ξέρει ο
ΜιῆοΒόνοθιτε, αυτόν εμπιστεύεται...
· Το... ανοικτό πορόθυρο
που περνάει ο ΣΗοΒόκοε
· Σήμανε σε οκόουτερ και ατζέντοδεε μετό
τα γκοῆ και με την Εθνική
Τόσο δίνει στον Στρομοτοόνι ο ΑΗοφουζο5 για μετογροφἑ5
ΠΔ ' ΧΕΡ|Α
του Βολου!
ιι· Πόσο ανεβαίνει το μαότζετ του Παναθηναϊκού
ο Γιατί δεν το καθορίζει ο Μπεργκ
ο Πὡε τρέῆανε τον πρόεδρο του ΠΑΟ ο... Χούτοε
ΠΑ Χενκ Τον/ '
· Δεν τα Βρήκαν Κοντονή5 και ' .  “  γ"°Ψἡῷ'°$γωἩὡῆ“°ῆκ°[ Ι
ΠΡΑ, ιιῆΓιοιόζει το... θτεχἰτ |   'Μακ ω"  7 η
Φ χ' .>/ > ΣΟΥΠ£Ρ
 ΝΒ, Αο·ΜΜ
έ 77- γ _ · - Ξ ' Ζ · '~ τ
_03`.ἄ 'Δ Ϊ. ν Η ἰὡ
ι Η αγότ°· ακανόρει το ιιρωτόθῆηρα
_ ' που αρχίζει το Σόθθοτο