Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΑ0"|Κ°¦ Μ"¦Μ¦ '
Με Μιποντιαοε
ο Ξυπνπσε με πυρετό. είχε γαστρε
ντερίτιόα. όεν
προπονήθπκε
χθες το πρωί
και όεν πεταξε
για Μόσχα ο
Στήν αποστοαή ο αθήναίου. με τον
Σφαιρόπουπο
να στα· από
τους παίκτες να
όωσουν και τπν
ψυχή τους στήν
αμυνα. αφου π Κίμκι
τρεχει σαν... τρεπήι
ο θρυαος απόψε
φορα Νοναεροττε οι πρέπει
να βγει ααωρπτος από τπν εόρα
τπς Κίμκι για να παπσιόσει τπν
πρόκρισπ στα προπμιτεαικα 
τπς Ευρωαίγκας '
των ΣΠΟΡ
Δ/τιτής: ο. ΝικφΠα'ίδιτς
Διευθυντή ευντα εω :ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ' ·
ς ξ ς Με
ή · ' σνοοικ
ἱΦΠ|Ρ°"°Υ“0¦   τ»
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤ|ΟΥ 2048 Ο Α.Φ. Ί5922
¦ | ζ |ΒΑΝ°Β'ΤΣ: ·Δ8' θα
είναι ευκοαο. αααό
πιστευω ότι οι παίκτες
μας θα παρουσιαστούν
ετοιμοι για να κανουν
το σωστό ο Είναι θεμα
αυτοπεποίθήσπς»
' ξ ΧαΝέίκατὲιθα “Με
τΔεοιιιιε-τρόποπαιιαιιοιοιι _
 τιποτε." απαντω η
 ¦μαςρτογπειρσιακ χ ¦
Η ΛΑΜΠΡΗ ΠΡ°Π°ΠΗ'ΡΜ ΤΟ' σα 'ΜΠΜΚ9' ΜΩΡΗ
καποι·ιαππιι 'οι'ι:¦ι: ·Ξίνοι ποαυ όόσκοαο παιχνιόι ο ιι κιμκι έχει
απίστευτο επιθετικό τααεντο. είναι παρα ποαυ καιιιι στο ενας εναντιον
ενός. και παίζουν παπι] το “τςεπειτιοιι Μαιο” ο Βασικό τους στοιχεια
είναι ότι τρεχουν ποαιί στο γήπεοο ο ο θαυμπιακός κααειται να τους
` παει ποαυ στο σετ παιχνίσι στιιν αμυνα ο Να καταφερει οιιααοπ να
τους παίξει αμυνα 5 με ο ο Γι' αυτό θα χρειαστούν ριμπόουντ. γρήγο
ρες επιστροφές και μέγιστα προσήαωσπ στο ενας με εναν»
. '|ΑΝ"Η¦ |ΩΑ""|Δ|'¦:
“Ο ΟΛΥΜΠ|Α|(0Σ ΕΧΕ' ΚΑΛ"ΕΡ°
ὶΥΝ°Λ° ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝῖ|ΠΑΛ0 ΤΟΥ»
εΡαι·ι
κοΝτοΝΗ
Ρήεπ αναμεσα σε
Σταυρο ι(οντονή και φιφαονεσα. αφου ο υφυπουργός
αθππτισμου απαιτεί προκαταβοαικες παρεμρασεις στο ποθόσφαιρο για να παρει πίσω τπν ανήκουστή απόφασή του για ματαίωσπ
του κυπεαπου εαπαως
Ο' ΜΑ¦ΚΕ= ΕΠΕΣΑΝ
αν το κυπεααο όιακόππκε αόγω τπς ρίας και του
κινουνου νεων επεισοθίων. γιατί “Ξαφνικό·· θρεθπκε στο προσκήνιο ως προσπαιτουμενο επανεναρεπς π επιροαή “ααααγων» στήν επο και πραγματα ασχετα με το τι συνερπ στήν Τουμπα:
'οχι μόνο ο θαυμπιακός στερείται τπς όυνατότπτας
να όιεκόικήσει ως γκραν φαβορί το πομπή. σήτα
παεον κινουνευει σοβαρα και με αποκαεισμό από
τπν ευρωππ ο εκεί που αποτεαεί τον Μοιιιααικο
αειοτεεαττο εκποοτππο ΤΟΥ ΕΜΗΝ|Κ0Υ ΠΟΔΟτοαιοον ο τπν ίσια ωρα. οι αντίπααοί του παναγυρίςουν διότι ενώ όεν έχουν τίποτε
ουσιαστικό να χασουν. γνωρίζουν ότι
οι απωαειες των Πειραιωτών σε χρήματα και πρεστίς θα είναι τερόστιες
ο 'οποιος αοιπόν. ισχυρίζεται ότι
όαα αυτό εχουν ως μεαπμα ·το κααό ~
του επαπνικου ποσοσφαίρου·. προφανως... αστειευεταιι
αερα αόγια ν' αγαπιόμαστε και στις οήαωσεις ο οι κινήσεις κααής
καπως φιφα - ονεοα κατά τον ι(οντονή ήταν παραοοχή του προραήματος στην αξιοπιστία του εααπνικοό ποθοσφαίρουι ο “Δυστυχως τα νέα
οεν είναι κααα... Στοχευμενα να σταματήσει το κυπεήαο οεν το αεχαμαστε ο αν τα εκαεινε όαα. οπαασή και το πρωταθαπμα. τότε θα υπήρχε
π όικαιοπογίσ ότι νοιαςεται για τα δημόσια τετ" ο θα μπορουσαμε να
εχουμε κεκαεισμενων των θυρών στο κυπεααο ή και με Ξένο σιαιτπτή
στον τεαικό·. είπε ο επικεφααής του κπιμακίου φιφα - θΥεφα Μπριός
ι(ωστόκπς ι(ουτσοκουμνής μετα τπ χθεσινή συναντπσπ
η ποια ή πορεία του νεαρου γκοακίπερ
που βρίσκεται στο στόχαστρο των “ερυ- ζ
θροαευκων-. συμφωνα με τους θεαγους 11
τρωω· ο Πορτο: χαιιαε ισεαισα Δι.
ως βρεθπκε από τον αρα ιγεννπμα θρέμμα των
“κίτρινων·ι στα βεαγική Μπρις και από εκεί όανειέ
κός στους “κυανερυθρους· τπς Νεας Σμυρνπς
ο παοατατιι 'ΓΗΣ πεσοετΜιατ
πριν τπν αποβοαή ζήτπσε ο κοντονής από φιφα και ονεοα
για να το... ξανασκεφτεί ο Τπ
Δευτέρα αποφασίζει ή εκτεθεστική επιτροπή τπς φιφα για
το εααπνικό ςήτπμα ο ΔιαιιαΡτνΡια·το οργανωμένων
οπαόὡν τπς αεκ ετω από το
υφυπουργείο ο :τις ο απριπίου
θα γίνει τεαικα το εε σναμοαής
ι·ιρακπής - θαυμπισκός
Η προτοιικιι τον παπαπικοΜον
και οι εξτρα αυσεις που έχει στα
χερια του ο Σφαιρόπουαος
Στο χθεσινό τπς
πρωτοσεπιοο π σερβική
αιοθόστι. υποστπρίζει πως
ο Μχρονος όιεθνής Με.: '
μπακ αφήνει τπν τουπουζ
_ η > η ϊ ' "   για να αντικαταστήσει τον
^"°=ῖ°^"¦ ~  γ·     θμαρ. στο μεγόαο αιμανι ο
;  ` 7 “ ῦ` ` ' ο Μαθε ιιιίνκοβ είχε ακουστεί
οι γονείς .
για τον οαυμπιακσ και προ
θ°δ9ρής θετίας όταν ακόμπ αγωνιφουκας. ςόταν στον ερυθρό
Βάσω αστερα
Στασινου
ακομα: ανακοινωθπκε
και επισήμως ότι το ι·ιρακαήςθαυμπιακός θα γίνει στο ι(αυτα- '
ντςόγπειο τπν τεταρτη θ
' απριαίου
 ο ' ' ~ ' °°ν““Ἐ  ο ο  .. ¦ ,
1 4 _ ,  ”-  Μ· μ θα 77 Γραφει ο αιοιινειιε αειιιιιι: ισεαισα κι ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα