Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Π^“^θ“Ν^'ΚΟΣ ΜΜΕ' "ο ^^ῦ "γ ΠΡοΣΕχΩΣ._. ΜΤΒ οιπ|Μ0 ΜΑΤΣΜΕΤΗΝτΣΕΝΤΕΒπΑ
ΠΠ ΜΜΜ Η [Ν] 
Η Ε'"ΝΕΡ'Μ Μ" ΤΠ" 'ΤΜΑΜΜΚΜ ω 8' ΜΜΜ' υ. ΜΜΜ η" με· ο
Ξ : > ω ΠΑΠΑ 8ΙΙπΑ7πσΣΣ£ΜΑΙπεΙ“
·Μ-Μπ;.
7 ή ·
ζ · Εμ Ι¦ ' 7, Σ Δ
. . χ Ν ~`
,9 :η04 64
Σ κ Φ.
` ς ¦ ΜΜΜ ΕΜ|ΜΣ Μ' ΣΤ"Ρ|Ξ'| ΣΤ ΠΥΣ ΜΜΚ0ΤΣ ΚΡΑΤ0Υ|ΕΜΥΣ ΤΠ' ΦΥΛΑΚΗ'
ω ΜΜΜ" "ΜΠΟΗΣ ΣΥΣΣΜ0 ω ΑΤΜ'ΣΤ|Κ0 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΜΗ"
ζω ΜΜ...ΜΗΜ
“ ·· ΑΝΕΒΑΖΕ| ΣΤΑ Η!" ΤΜ ΜΧ" Ο ΣΤΡΑΜΛΤΣΒΝ|. ΜΥ ΗΡΘΕ
 ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ |ΝΤΕΡ ΠΑ Το" ΑΡΤΕΝΤ|Μ "ΜΠΩΛ
Ο ΠΑΜΕ "Τ" ΜΝ · ·"ῖ“ "
Λ"°ΚΜΥΨΕ Τ"Ξ"Δ|ΑΦΕΡ°" =
ΤΟΥ "ΜΒ"Μ|Κ°Υ
ΠΑ "Ἡ" Μ"""
Ε"|·Ξ|'|Κ0 Θ ο' >_  Δ : ¦· .
_ ; · ,3:88 ;> η ¦
ΑΜΗΝ· ΛΕΜΕ' γ. ~- _.>. _. `
ΜΜεΡ,ΜΜ -   ὅ).
Δεκ ΜοκΔε·πΑ· Τ · - 
ΠΜ”... Σ α
Ϊ τα ΝικοΛοΓ·ΑΝΝΗΣ
δΊ 'Τ"|Τ'Π'ΜΜ
“Ω ” Ρ"ΤΡΛ ΣΤΡΛΜΛ Ϊ 
έ *Ξ /7
η. ..
 ι .αχ-ϊ.· Ρ
“κ > _ “4
θ" Ἡ;.`- Δ? γ
ὶ`

Τελευταία νέα από την εφημερίδα