Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κλειδώνει η μείωση 10% στο εφάπαξ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10330

1€

www.ethnos.gr

«Η αγάπη μάς κράτησε ζωντανούς
ΓΙΑΤΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ »
στο ταξίδι του θανάτου» ΖΕΥΓΑΡΙ
14, 27

Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΚΛΕΙΔΩνει

ΔΗΜΟΣΙΟ

«Ανακάλυψαν»

178 φορείς
-φαντάσματα

Δεν έχουν απογραφεί 178
φορείς του Δημοσίου.

»12

η μείωση 10% στο εφάπαξ
Θα εφαρμοστεί μεσοσταθμικά
σε όλους τους ιδιωτικούς και
δημοσίους υπαλλήλους  Και
μεγάλο «ψαλίδι» έως 32,5% στα
μερίσματα του Δημοσίου »16, 25

ΠΕΜΠΤΗ

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Συντάξεις
Σήμα κινδύνου εκπέμπει
το ασφαλιστικό σύστημα

του ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Σ

το... κόκκινο είναι το ασφαλιστικό σύστημα, με πενιχρά αποθεματικά που μόλις
προσεγγίζουν τα 20 δισ.,
έναν τεράστιο όγκο συσσωρευμένων
ληξιπρόθεσμων οφειλών από απλήρωτες εισφορές που αγγίζει τα
10
δισ. στον ΟΑΕΕ και τα 17 δισ. στο ΙΚΑ
αλλά και μια διαρκώς απομειούμενη
κρατική χρηματοδότηση. Τα στοιχεία
που παρήλασαν χθες από την ημερίδα του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για τη βιωσιμότητα του
Ασφαλιστικού είναι ενδεικτικά
της
ακραίας κατάστασης στην οποία έχουν
περιέλθει τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ενδεικτικά είναι τα όσα ανέφερε
ο γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Νίκος Φράγκος: Η συνολική περιουσία
σήμερα των Ταμείων (μαζί με τον
ΑΚΑΓΕ) μετά βίας φθάνει στα 20 δισ.
όταν χώρες όπως η Φινλανδία, με τον
μισό πληθυσμό της Ελλάδας, μετρούν
αποθεματικά 200 δισ. Ο ίδιος είπε
πως από το PSI τα Ταμεία έχασαν 11,5
δισ. ευρώ, ενώ η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε από 16,6 δισ.
το
2010 σε 12,7 δισ. το 2015. Ο γ.γ.
εξήγγειλε αλλαγή στο σχέδιο των
ενοποιήσεων των Ταμείων, αναφέροντας ότι τα ταμεία Πρόνοιας
θα
Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νίκος Φράγκος (αριστερά),
προσαρτηθούν στο υπερ-επικουρικό
ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος
Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος (κέντρο)
για θέματα Κοινωνικών
ΕΤΕΑ και όχι στο νέο ενιαίο Ταμείο
και ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού
για τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού
Επιμελητηρίου Δήμος Αναστασόπουλος
κύριας Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθώς
στη χθεσινή ημερίδα
επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ
θα
ακολουθούν για τον χρόνο ασφάλι62,2%», ανέφερε ο κ. Πετρόπουλος
λαπλά καταστροφικό 1 προς 27
σης μετά το 2014 σύστημα νοητής
το
κάνοντας λόγο για «δυσχέρειες»
στη 2014.
«πρωταθλητής» στη συνταξιοδοτική
κεφαλαιοποίησης.
διαπραγμάτευση, επειδή στο στρατόδαπάνη. Τάχθηκε κατά της κυβερνηΤο αφανές χρέος του συστήματος
Ο υφυπουργός Κοινωνικών Απεδο των δανειστών υπάρχουν «στρετικής επιλογής για αύξηση των
συντάξεων στις αρχές του 2000
σφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος,
ειξεβλές» αντιλήψεις. Ξεκαθάρισε πάντως
σφορών, αποκαλύπτοντας πως
περνούσε τα 500 δισ. ευρώ και
από την πλευρά του, έθεσε θέμα
υείχε
βιπως «το επίπεδο της συμφωνίας
έχει προκαλέσει τις επανειλημμένες
πάρχουν ήδη στελέχη επιχειρήσεων
ωσιμότητας του συστήματος, λέγοπροήδη διαμορφωθεί». Οι προστριβές
ε- ειδοποιήσεις τόσο της Κομισιόν
που ζητούν να πληρώνονται μέσω
ντας πως τα μνημόνια αντί για
όσο
τη
πικεντρώνονται στην εμμονή του ΔΝΤ
μισθών στο εξωτερικό ή με πιστωτική
και του Διεθνούς Νομισματικού
σύγκλιση του επιπέδου διαβίωσης
Τανα προσμετρά στη συνταξιοδοτική
κάρτα για να αποφύγουν τις επιβαμείου, σημείωσε ο πρώην διοικητής
οδήγησαν στην αύξηση της φτώχειας
δαπάνη και τις προνοιακές παροχές
ρύνσεις. Ο ίδιος εκτίμησε πως οι
του ΙΚΑ και καθηγητής στο Πανεπικαι στη μετατροπή των συντάξεων
πεσε
(π.χ. ΕΚΑΣ).
ρικοπές είναι αναπόφευκτες και
στήμιο Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριφιλοδώρημα με μειώσεις έως 45%.
σε
χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς
ος. Ο ίδιος μίλησε για «πολύ γενναιΟ ίδιος άφησε ανοιχτό το παράθυρο
Τοποθετήσεις
ως
τώρα δεν έχουν υποστεί σοβαρές
όδωρο σύστημα», εκτίμησε πως
για μείωση των ασφαλιστικών εισφοααν
«Το Ασφαλιστικό έχει πάψει από
πώλειες.
δεν επιστρέψουμε σε ρυθμούς ανάρών (20% επί του εισοδήματος) μετά
καιρό να είναι βιώσιμο», εκτίμησε
ο πτυξης, οι συντάξεις θα φτάσουν
Από την πλευρά του ο επίκουρος
από τρία χρόνια, με αξιοποίηση στο
σε
πρώην υπουργός Εργασίας, Τάσος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειεπίπεδα... Βουλγαρίας, ενώ πρότεινε
μεταξύ της περιουσίας των Ταμείων
Γιαννίτσης, συμπληρώνοντας πως
«το να μειωθούν οι συντάξεις σε
ραιώς Πλάτων Τήνιος τόνισε ότι
και εξοικονομήσεις κλίμακας από
750.000
η
τις
Ασφαλιστικό ήταν και είναι γενεσιφτώχεια ατόμων άνω των 65 ετών
συνταξιούχους που σήμερα είναι
ενοποιήσεις. «Το εισόδημα των
κάσυουργός παράγοντας της μεγάλης
κρί- τω των 65 ετών. Γι’ αυτούς
μειώθηκε κατά 1/3 στη διάρκεια
νταξιούχων στην Ελλάδα αντιστοιχεί
-υποστήτης
σης μας». Ο ίδιος επεσήμανε πως
Επιβεβλημένη χαρακτήρισε την
η ριξε- δαπανώνται κάθε χρόνο
κρίσης από 24% το 2011 στο 15%
στο 44,7% των εισοδημάτων των
7,7 δισ. ασφαλιστική μεταρρύθμιση
το
συσχέση εργαζόμενων προς συνταξιούο καθη- 2014, ενώ αντιθέτως
ευρώ με μέση σύνταξη 1.100 ευρώ,
νταξιούχων στη Γερμανία, σημαντικά
εκτοξεύτηκε η
γητής του Οικονομικού Πανεπιστηχους από το καταστροφικό 1 προς
77 όταν για τους γηραιότερους
φτώχεια εργαζομένων με προβλήμειωμένο από το 2009 όταν ήταν στο
η μέση μίου Αθηνών Παναγιώτης
πριν από την κρίση έφτασε στο πολΤσακλό- ματα πρόσβασης στην
σύνταξη είναι 850 ευρώ.
αγορά εργαγλου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι
σίας (άνεργοι, οικογένειες).

▶Τα αποθεματικά

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΔΙΠΛΕΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
»30

μόλις προσεγγίζουν τα 20 δισ.
ευρώ, ενώ οι
ληξιπρόθεσμες
οφειλές σε ΟΑΕΕ
και ΙΚΑ φτάνουν

τα 27 δισ. ευρώ

5,4 ΔΙΣ. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

«Προσύμφωνο» για την
αξιολόγηση με το κουαρτέτο
»4-5

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Συζητούσε

με τον γιατρό
ενώ εγχειριζόταν

στον
εγκέφαλο

ΡΗΞΗ ΚΟΝΤΟΝΗ - FIFA

Προς Grexit
το ελληνικό
ποδόσφαιρο
Ολες οι επιπτώσεις από τη
διεθνή απομόνωση.

»17, 20-21

Ο 21χρονος Γιώργος υπεβλήθη χθες σε μια πρωτοποριακή επέμβαση στο
νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Αθήνας: Ενώ εγχειριζόταν στον
εγκέφαλο, συζητούσε
με τους γιατρούς και
απαντούσε στις ερωτήσεις τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η αίσια έκβαση της περιπέτειάς του.

»28-29