Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
γ · ι @ΜΠΗΠ
Τα ι» ΜΜΜ   | |
   κ Τυπος Χαλκιδικης
"·Π -ΔΔ · ΔἑΔΔΔμ·
Π^ρ^ΣκΕγΗ 1 ^ΠΡ1Μογ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4978 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
4- -··Τ Τ Συνέχειο οΤην σκλΠΡὴ Μα]
Για <<ιιὑραυλο
Ι λὁσιιης-συκοφαΥΤἰας>>
Υ ΕΥ ι καΤαγγἑλλει Το Μαξἰμου
5 Τον κ.ΜηΤσοΤὁκη 94
'Εναρξη εγγραφών για μαθημαΤα Κοινωνικού ΦρονΤιοΤηριου
οΤη Ν. ΚαλλικραΤεια .η
Ει·ιἱθεση Με] Της κυβέρνησης
ΝΔ= 'ΕκθεΤο
Το Μαξἰμου
για Το <<ὁχι»
σε εξεταστική
και Το θέμα
Μαυρἰκου 94
ΣαγχαρηΤιῆρια
σΤοιις μαθηΤές
Του ΓΕΛ Ν.Τρἰγλιας 98
ΜΑΓΕΙΡΙ|(|·| ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
' ' ` Για Την ανΤιμεΤὡΤιιση
Μονσχου ΕΠ|φον!ου ΤονὡσΤε Τον οργανισμο σας Των Προσφυγικών ροὡν '
ΜυλοΠοΤαμινου και αΤιοΤοξινωθειΤε μέσα αι·ιὁ Άμεση "ΜΜΜ σε ΠροσωΠ·κ0
και μέσα ζηΤοὑν οι αξιωμαΤικοἱ
93 Την ελληνικη μεσογειακη διαιΤα Το" ^|μεν|κοὐ 96
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _._›12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα