Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Εγκλωβισμένοι 4.700.000 αλλοδαποί
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
81ΜΑΡΤ|οΥ ὰ ζεί 8385 
 ω Υ 'Ι ¦“1:ΐ¦ἔἀ “ΕΣΥΕ `
; π Η “ η ¦ΝΧ Ι ι
380ΕΤΟΣ 8 “έ ή η Υ;
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ Υ   [1 
(10588) 8988    
 ΔΔΕ' η 8
_ῇ'› ῇ,`).ΗΝΜΗ Μη ωμ>υ Η
ΤΠ   τί ῖ3ἶ τ ῆΓΎ,π1:ς ~ Ι ι 8 |
Τ|ΜΗ τ ΕΥΡΩ Υ  .Μ ψ  Αν  < κ Υ
  ¦~¦ ΕΜ;; ΥΣ; 7 ς " '“ '
¦ Δ 1 , Δ· Σ|Ξ/||Δ£Σ2,4-5ρ
Με" Τ|ς _ _ η - ·
22 Απρ|Μου... αρχίζω ν Ξ' . °
η “Μεγάλη Εβδομ@δσ“ ϊ
Του ελληΥ|σμού! - ! 
ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΦΑΑΑΓ ΓΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
^ΑθΡ0-Π0ΡΕ|Α
Πο κεΝΤΡο ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤραΤηγός Ταμουρίδης: Η Ελλάδα αλλάζει χέρια!