Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Δεν θα γίνουν το 2016 νέες αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζεςRecognized text:
-μ _-“-.-. --Σ“Δ. .__ _.
Β -'·|,-£¦τ~¦_-;_” Ἡ; σ ι Μ Η
_·' ΑΔ Ξ' .4.
. . -^.ῷ - ζ. · .· ¦ἱ;ή
ο πι  ο
_., με ε. . . > '
·° ως μ γ .Α · |
τ _ ιι. ν _ γ _π ..ι.
Με τη ι ·
_ '· ι
Ι κ.ἱ7)
ι' “ἡ ,95
ί · "ΝΔ τῇτῦ;
ι η πει·
.τα ο πι ¦ .
α -· . τ Λ . - - .. .
.:"·`.,“ ι -_Δ Μ·)- . ,;.,.`->4ἰι$
..έ Ωχ
“β τΙ._ιΕ .ΔΣ.ι“··.~ Σερ . ..Ε -_.Δ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5665 Τ|ΜΗ Τ¦5 €
. μ·›ϊ·Δ _ωι-4) :π__Δ“Ι_-3“-Δ
Κινηση Μετόχων
ΠΟΥ 20'|6 ΕΤΟΣ 27ο
Γενικός Δειχτης
ΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡ
οι Δεικτες της ημερας
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΓΔ. 888,8?
 _ Μ Ανοδικές
περαιτερω τα: _ Μ .... ............ 
περαιτερω . _ Μ ΜΜΜ
“3% ΜΜΜ - ........................... .... ..
ΜΜΜ _ _ ω ΜΝ το
"Μ ΜΜ ΜΜ.Μ·χΑ _ _ 22 Με Μ Μ Μ ..... ......................... ..
ΑΔΥΝΑΤΗ ΟΠΟ|ΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤ|ΜΗΣΗ Γ|Α το 20”, ΕΚΤ'ΜΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΝ θΑ Γ|Ν8ΥΝ το 2048
νεες αυξήσεις κειρππυίυυ στις τράπεζες
Δεν θα κινδυνεύσσυν οι καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού
ο2θΤθδενθαυπάρξουννέεςαυ- ρώ προβληματικά ανοιγματα και ο
ξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις ποιαδήποτε πώληση δεν μπορεί να
τράπεζες και αποκλείεται να κιν- είναι χαμηλότερη της διαφοράς μεταδυνεύσουν οι καταθέσεις. ανεξαρτή- ξύ της ονομαστικής αξίας και της
ταις ποσού¦ επισημαίνουν παράγο- πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί.
ντες της αγοράς. Για να τεθεί πιο α- 5) Αν και η ρευστότητα είναι κάτι διαπλά, το 20] 6 οι τράπεζες είναι ασφα- φορετικό από τα κεφάλαια (τα κεφά. λής προορισμός για την αποταμίευ- λαια μπορούν να γίνουν ρευστότητα
ξ 3 ση, επισημαίνουν οι παράγοντες. Το αλλάόχι το αντίθετο) με καταθέσεις
201 7 όμως ουδείς μπορεί να πει μετά ί20,5 δισ. ευρώ και δάνεια 205 δισ. ευβεβαιότητας ότι δεν θα προκύψουν ρώ χωρίς του Δημοσίου¦ εξάγεται το
νέες ανάγκες για κεφάλαια και δεν θα συμπέρασμα ότι το χάσμα είναι τεράεπανεμφανιστείο κίνδυνος για δεί' ίπ. στιο άρα οι τράπεζες δεν μπορούν να
Για ποιους λόγους; χρηματοδοτήσουν την οικονομία.
Τ) Η Ελλάδα και η οικονομία το 2017 6) Το 20% θα αποδειχθεί ότι είναι μια
ὁ δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα βρεθούν χρονιά ασφαλής για τις τράπεζες και
. . ξανά σε επικίνδυνη ζώνη σε μια δύνη τους καταθέτες για το 2017 όποιος
«^ῇμ9» του ὁονε|σμου στην Ευρωζων" _ εσωστρέφειας και διάχυτης ανησυχί- προδικάσει τιθασυμβεί κινδυνεύεινα
- Αυξηθηκαν τα δάνεια προς νοικοκυριά αςγιατηνπ0ρείαΤηςχὡρας- πέσει έξω.
και επιχειρήσεις τον Φεβρουάριο ε
2) Από τα 29-30 δισ. ευρώ καθαρά κε- 7) Στο μέλλον το δεί' ιη, η διαδικασία
φάλαια τα ί9,5 δισ. ευρώ είναι ανα- "δήμευσης" καταθέσεων μπορεί να
βαλλόμενος φόρος δηλαδή λογιστικά μην αφορά μόνο θέματα ανακεφακεφάλαια. λαιοποίησης συστημικών τραπεζών
3) Αν οι τράπεζες εμφανίσουν ζημίες αλλά και θέματα που άπτονται π.χ. ε
ε άσε: ι::ὲ$Ἡ Η;; '
'Θ»Ξ!υ: ·;Ξ ο.) 
 το 2017 για κάποιο λόγο. τότε υπο- πιχειρήσεων.
, Ι χρεωτικά θα εκδοθούν μετοχές υπέρ Οι καταθέσεις, ειδικά πάνω από
 οντ|_“ Σελ :Η του ΤΧΣ. ί00.000 ευρώ¦ είναι αληθές ότι αποτε4) Οι τράπεζες διαθέτουν ί ΤΖ δισ. ευ- λούνδυνητικό στόχογια δεί' ίπ. Σελ. 7
Ανοιχτό ενδεχόμενο Ξ Σκπηρή αντιπαράθεση Ξ Σε κίνδυνο νέας πτώσης
χαπάρωσης των μέτρων στη Βουηή τα εμπορεύματα
Γ. Χουηιαράκης: Εάν συνεχιστεί η θετική ζ Εξεταστική για τα δάνεια των κομμάτων Πιθανή νέα πτώση του πετρεπαίου
εξέηιξη στην πορεία των εσόδων ς: ι θα ζητήσει ο Απ. Τσίπρας τ; ι. τ _ στα 50 ροή.. εκτιμά η Βετειεγ5 κι. ιν
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ'ΚΗ 3-5
Περιβοήήον
ασφυξίος για
τις επιχειρήσεις
παπι ή ΜΜΕ] ΡΒ ἶΌ
ΤΠ ε,2ρο€
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωταγωνίοτησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπού
Σελ. ι4-ι7
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
Συνεχίζεται
το θετικό σερί
στο ΧΑ.
Βασικός πρωταγωνιστής της
ανόδου οι τράπεζες τα. ι3
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ετοιμη
η ΕΤΕ για
χρηματοδοτήσεις
Βιώσιμων επιχειρήσεων.
στο ποσίσιο του ΕΣΠΑ
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Νέα έργο Εκ
στη Γκάνα
ανέπαβε η Μέτκα
Στα 474 εκατ. δρα.
το συμβόήαιό της τη. ιι
Σ;λ.ἶ
Τι δειχνουν τα
ΔΕΗ: Διεύρυνση ζημιών
ΟΜΕ Αύξηση κερδών23¦83%
ΜΒ Υπερτριπλάσια κέρδη
ΕΥΠ|Κ: Αύξηση μεγεθών
ΕΜ|ι: Ενίσχυση μεγεθών
(Νέα: Αύξηση ΕπιτυΑ
Εκτέρ= Επιστροφή στα κέρδη
Ο ΧΡΗΜ^Τ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί3-26