Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Φόροι και εισφορές διώχνουν επενδυτέςRecognized text:
|(ΔθΗΜΕΡ|ΝΗ Ο"(ΟΝΟΜ|'(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΧΟ ΜΔΡΤ|ΟΥ 2')Ι(› - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 202%! - ΤΙΜΗ Ι.ἔΟ ΕΥΡΩ
%ιιιυνΜ
ΔΝΤ: ΣΥΜΦΩΝ0ΥΜΕ ΣΕ "ΙΟ Χ^Λ^Ρ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ' ΑΛΛΑ ΠΡ0ΧΩΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥθΜΙΣΕΙΣ
Κλείνει τι συμφωνία με νέα μέτρα 5¦4 δισ.
Προσέγγιση σε φορολογικὁ¦ ασφαλιστικό¦ αιιὁσταση για τα «κόκκινα»
Στα 5¦4 δισ. ή 3%τουΑΠ| «κλειδὡ Μωσλοκληρωθεί ηαξιολονηση
νει» η συμφωνία με τους δανειστές. έως το Πασχα. Ολγα Γεροβαοι'λη και
Ε Χουλιαρακης ειιιβεβαίωσαν την συντάξεις. Αναζητεααι λύση για τα
κατφχήν συμΦαΝίαγιαΦ6μ0υς και «κοκκινα» δανεια › σελ. 4 - 5
Υποχώρησαν στα 121,7 δισ.
Μειώθηκαν
οι καταθέσεις
κατα 541 εκατ.
τον Φεβρουαριο
Ο Επιχειρήσεις και νοικοκυριά
πλήρωσαν Φορους και εισφορές
Για δεύτερο συναόμενο μόνο μειώθηκαν οι καταθέσεις, εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεων
σου είχαν οι φορολογούμενοι > σελ. 6
Οδηγος οι τραιιεζες
Ανοδος 1,73%
στο Χρηματισταριο
με Χαμηλό τΖίρο
Ο Κέρδη 597% στις τραπεςΊκές μετοχές:
Στις 566 μοναδες ο Δεικτής> σελ. 1ο
Ζημίες 102,5 εκατ. το 2015
«Ναρκτι» για τα
ΔΕΗ οι ατιλτιρωτοι
λογαριασμοί
Ο Οι προβλέψεις για επισφάλειες εκτοξεύτηκαν στα 781 εκατ. ευρω > σελ. 9
Στο 52% Φθανουν οι ειιιβαρυνσεις για τις ελληνικές ειιιχειρησεις
Φόροι και εισφορές
διωχνουν ειιενδυ τες
Φ Ερευνα- σοκ του ΕΒΕΑ για
· , Ιταλία
το ειιιΧειριιματικο Περιβαλλον στα.
Φ Η Ελλαδα είναι τι Χώρα με 
το Πιο εΧθρικό φορολογικό Σερβία
καθεστώς στην ΕυρώΠιι 
Φ ΙσΧιίουν οι υψηλότεροι φό- ΜΜΜ
μοι στα κέρδη και οι μεγα- Μία
λυτερες ασφαλιστικές ειο- ΜΜΜ
φορές στα Βαλκάνια 
Φ Μετανάστευση ή «λουκέτο»
Πμοναδική διέξοδος >σελ.3 ο ιο ω ω ω ω ω το ω
Οξύτατη αντικαραθεση Αλ. Τσίιιρα-Κυρ. Μητσοτακη με τιροοωΓιικές αιχμές
Ακραία ιιόλωσιι στα Βια
Ο Πρωθυπουργός: Πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή Μ
που θα διερευνήσει τα δανεια κομμάτων και Μέσων _ .
Ε νήμέρωσής Εως το τέλος Μαΐου το πόρισμα. Σύσταση Μ
Επιτροπής για επαναδιαπρανματευσή του
ουμβή3ασμου με τή 8ιεπιεπε
, ε Ο Προεδρος Μ: Ζήτησε
Ζ τήν παραίτησή του πρωθυπουρνοιΖ
` ωστε να δωσει τή λυση ο λαος; ενω
κατηγόρησε τήν κυβέρνησή ότι με τατρέπει τους επενδυτές σε «πρόσφυγες»
Πυρά από ΠΑΣΟΚ Ποταμι¦
Ενωση Κεντρὡων και ΚΚΕ
Ο ΠρωτοΦα νές επεισοδιο Κομμένου - Βενιἄλου 
Ο Ε πιθεσή στην κυβέρνησή απο |εννήμα τα, “
θεοδωρακή Κουτσουμπα και Λεβέντη > σελ. 8 - 25