Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Κλειδώνουν τα μέτρα 5,4 δισ. για την τριετία 2016-2018
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.μαΕτεΙπΡοτί1α.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
α ΡΟΝΕΚ
δεςυτίιγ δεττίςε5 Ραπ" Ηε||“ ΑΕ.
Τει.: +30 210 6728890
από": ίηίο@ροννετ-ηεί|εεετ
Μ.ρονιετ-ηε||85.ετ
Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 | τιμό: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.030
Ανχελ Τκουρία
γενικος γραμματέας του ΟΟΣΑ
Μ εκτ
Ζ|·|Ν|ΕΣ
ΤΟΖ,5 ΕΚΑΤ.
 ΤΟ 20" 5
σόμερα στη Ν
Μπα: Πενταετές επενδυτικό
πλόνο 500 εκατ. ευρώ
Πλάνο πενταετίας (2016-2020), με συνολικές
επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ και στόχο την κατακτηση του 20% της τηλεπικοινωνιακός αγορας,
παρουσίασε χθες η διοίκηση της Μηό. Οπως είπε ο
διευθύνων σύμβουλος της Μπα Νόσος Ζαρκαλός,
τοσο ο ίδιος όσο και οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας
εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται κοντα στο τέλος της
καθοδικός πορείας της οικονομίας. >Τ Τ
Βτυεεε|: Ανόπτυξη με αλλαγό
των δημοσιονομικών κανόνων
Αλλαγό των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαίίκός Ενωσης για την επιστροφό της στην
ανάπτυξη προτεινει το γνωστο ίδρυμα ερευνών
(τηίηκ απο Βτυεεε|, τονίζοντας πως η πιο αυστηρό
δημοσιονομικό πολιτικό στο λάθος σημείο του οικονομικού κύκλου «πιθανόν να είναι και ένας λόγος
που εξηγεί την αναιμικό οικονομικό ανάκαμψη στην
Ευρώπη». >7
Προαιρετικό η κοινό δόλωση
στο σύμφωνο συμβίωσης
Προαιρετικό, όχι υποχρεωτικό είναι η υποβολό
κοινός φορολογικός δόλωσης για τα ζευγόρια που
έχουν συνόψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς η
ισχύουσα νομοθεσία δεν καθιέρωσε την πλόρη
εξομοίωσό τους με τους έγγαμους. >6
Το ΕΕΑ ζητεί αναμόρφωση
του επιμελητηριακού θεσμού
Να βγει από τη στασιμότητα ο επιμελητηριακός
θεσμός, στο πλαίσιο λόψης επειγόντων και αναγκαίων θεσμικών, γενικότερα, μέτρων, που θα
ανατρέψουν την κατασταση στην ελληνικό οικονομία, ζητεί το Επαγγελματικο Επιμελητόριο της
Αθόνας. >7
Μείωση ροών,
μακροχρόνια διαμονό
Για «ραγδαία» μείωση των προσφυγικών ροών προς
την Ελλαδα κανει λόγο η Κομισιόν, η οποία αναμένει
από την κυβέρνηση να περάσει στη Βουλό τη νέα
νομοθεσία, που θα χαρακτηρΚει την Τουρκία
«ασφαλό τρίτη χώρα», ώστε να μπορέσει να ξεκινόσει από τις 4 Απριλίου και η επιστροφό Σύρων στη
γειτονικό χώρα. Για «μακροχρόνια διαμονό προσφύγων» στην Ελλαδα προετοιμαζεται η κυβέρνηση και
προετοιμάζει και την κοινό γνώμη. >24
[αξιολόγηση] 1,8 δισ. από ασφαλιστικό, 1,8 δισ. από άμεση και 1,8 δισ. από έμμεση φορολογία
Ιζλειδώνουν
τα μέτρα 5,4 δισ.
για την τριετία
2016 - 2018
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΛΟΓΩ ΤΟΥ |'|ΡΟΣΦΥΓ||(ΟΥ
ΜΠαρασκευό, σε ευρεία σύσκεψη της ελληνικός
διαπραγματευτικός ομάδας, αναμένεται να «κλειδώσει» η ελληνικό Πρόταση με τα μέτρα που θα πρέπει να επιβληθούν την 3ετία 2016 - 2018 προκειμένου να κλείσει ο «λογαριασμός» των 5,4 δισεκατομμυ ρίων ευρώ (ό 3% του ΑΕΠ). Από Προχθές
το βράδυ ανεπιοόμως και από Χθες επισόμως,
όπως προκύπτει από τις σχετικές δηλώσεις τόσο
της κυβερνητικός εκπροσώπου Ολγας Γεροβασίλη όσο και του αναπληρωτό υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, η κυβέρνηση άρχισε
να δηλώνει ικανοποιημένη τουλάχιστον για το γεγονός ότι αποφεύχθπκαν τα Χειρότερα. Η ικανοποίηση αυτό έχει να κάνει με το ότι το ζητούμενο
αυτός ιός διαπραγμάτευσης θα είναι να εξασφαλιοτούν μέτρα 5,4 δισ. ευρώ ό 3% του ΑΕΠ και όχι
4,5% του ΑΕΠ, όπως ζητούσε αρχικά η πλευρά του
ΔΝΤ. Η αναγκαιόμιτα για ηπιότε ρη αντιμετώπιση
της ελληνικός πλευράς λόγω και του μεταναστευτικού, για μιν οποία έκανε λόγο ο ε1ατρόσωπος του
ΔΝΤ, μεταφράζεται σε «ψαλίδισμα» του τελικού
λογαριασμού κατά περίπου 2,7 δισ. ευ ρώ. >4-5
Με δύο διακριτές πολιτικές στρατηγικές διασταύρωσαν
τα εφη τους ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριακός Μητσοτάκης στην προ ημερησίας διαταξεως συζότηση για τη
Δικαιοσύνη, με τον πρωθυπουργό να παρουσιαζει τα
διαπλεκόμενα συμφέροντα ως θεμελιώδη ανασχετικό
παρογοντα στην προσπαθεια υπέρβασης της κρίσης
και τον αρχηγό της αξιωματικός αντιπολίτευσης να
ζητεί εκλογές. > 2 3
Γ, Χουλιαρόκης
ΝΕ ΠΡΩΤΟ|'ΕΝ ΕΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΝΑ Ο,2%
ΟΑ ΚΛΕ|ΣΕ| ΤΟ 20" 5
[μετύ το Πόσχα]
Αναπτυξιακό
σχέδιο
σε 3 πυλώνες
Στην τελικό φάση του σχεδιασμού βρίσκεται το
αναπτυξιακό σχέδιο ως κυβέρνησης, το οποίο, αμέσως μετά το Πάσχα θα κατατεθεί προς έγκριση στους
θεσμούς. Στην αιχμό του δόρατος της αναπτυξιακός στρατηγικός τίθενται σ νέος αναπτυξιακός νόμος και το αναπτυξιακό ταμείο μου πρόκειται να
ιδρυθεί το επόμενο διάστημα, ενώ σημαντικό συμβολό στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας θα έχουν και τα χρηματοδοτικά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. >7
Η [διαπραγμύτευση] Μέσα Απριλίου π συμφωνία
Το ασφαλιστικό κλείνει,
ανοίγει το εργασιακό
Πείωση καταθέσεων και δανείων
[νέα οδηγία]
300.000
ί 50.000
ο Δεκ. Δεκ. Δεκ.
ί09 'ΤΤ '14
Δεκ Φεβ. Απρ.
'15 '15 '15
Εξθιξπ καταθέσεων. επιχειρόαεων 
και νοικοκυριών (ποσο σε εκατ. ευρύ) 3
'ούν. Αύγ. Οκτ.
ΑΤ 5 ΑΤ 5 'Τ 5
Πτώση παρουσίασαν τον Φεβρουόριο οι καταθέσεις μετό την ονοδο
που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο και |ανουόριο, ενώ σε αρνητικό επί
πεδο παρέμεινε ο ρυθμός της πιστωτικός επέκτασης. >3
Διασυνοριακός
έλεγχος
τραπεζικών
λογαριασμών
Στο «μικροσκόπιο» βάζουν σι
ελεγκτικές αρχές της  φυσικά και της Ελλάδος, τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ως διασυνο ρια1αἰς φορολογικός απάτης και φοροδιαφυγός και της αποδοτικότερπς και αποτελεσματικότερης
είσπραξης των φόρων. >6
Δεκ Φεβ.
'15 σε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα