Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
_ π 850 Ο· “η απ'οσα·
Μ ΜΝΗΜΗ...
<<Α|'|ΛΛ.“ ΜΥΟΟΣ»
19-23
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑ|ΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
Η ΠΔΣ ΜΗ
Η ΕΦΗΜΕΡ'Μ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΟΗΝΜΚΟΝ ΠΜ ΜΜΜ' ΜΙΒ
Η'. ΦΥΛΛΟ' 38% Η": '.5Ο Ξ
ΕΡΟΛ Σ"|Τ|...
ΠΑ ΜΟΝΟΝ!
πω ΜΜΜ. πω ΚΑΤΑΠΜΑΓΜΕΗΟΣ ΑΜΑ Μ' πιο «οπΑτΜεΜΣ»
Απο Με ο ΑΡΓΕΗΤ|ΗΟΣ πΑ|κτΑΡΑΣ ΣΕ ΜΑ ΑποΜΥπικΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Σε... παπι: ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ «ΜΟΝΗΣ», ΣΕ ω ΣΕΜΕΕ
 ΡΑΝΑΤΗιΝωηοἶ Η: , ή.
ι '7 » ,. .. . .
Ο "ΙΩΑΝΝΗ" ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΟΑΚΟΜΛ. ΝΝΔ ΛΙΜΝΗ
ΟΠΟΥ): ΑΣ
.. _ Με τ η
ΜΜΜΜΜ“ΜΜ Υπο ΜΝ ΜΜΜ" ΜΜΜ τα κιτκεΛ-ωοΜ0
«ΤΟ|Ρ|ΜΟ "|Ο "ΟΛΥ ΜΕ Μ"ΕΡ|Ἡ
ΑΟ' ΟΤ| ΜΕ Ε|ΕΕ»
ΜΗΔΕΝ Μ|Ο "Η ΧΟΡΟ ΜΟΥ ΟΤΑ"
ΜΟΥ ΕΜΗ" ΕΜ ΤΟΝ "ΟΝΟΟΗΝΗ"ΚΟ.
ΕΟΟ ΕΚΟ Ε"ΕΕ| Η ΚΟΝΤΕΡ!! ΜΟΥ ΧΡΟΝΟ»
«ΠΕΗ Η" Ν|ΟΕΕ| "ΟΤΕ ΕΤΕ', Ο"ΟΕ
ΕΤΗ" ΠΟΠΟ!" ΠΟ ΠΕΡΟΟΡΟΜ|Ο»
«ΠΕΗ ΜΟΥ ΟΡΕΕΕ| Η ΛΕΞΗ ΠΕΠ",
ΕΜΠ' ΜΜΜ!" ΕΕΒ|ΕΜΟΥ "ΡΟΕ
74 3 ΤΟΥ! :γΜΜ·κπι ΜΟΥ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα