Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κΩΔ|κΟΣ:6ί97 ΗΜΕΡι-ι¦ΣιΑ Εοι-ιινιΕΡιΔΔ των κνκΛΔΔΩΝ     
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΡΤ|ΟΥ 20] 6| ΕΤΟΣ Τ5ο | ΦΥΛΛΟ 3.692 | 0¦50 ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ · ΔίΕγΘγΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΤίΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ|ΚΑΣ
λίγες ωρες πριν ο Μαρτιος παραδώσει... σκυταλη στον Απρίλιο¦ το Δημοτικό λιμενικό
Ταμείο Ναξου θα «τρέξει» την «απευθείας αναθεση μελέτης για αποκατασταση ζημιών
λιμένα Απόλλωνα». Το εν λόγω νομικό πρόσωπο του Δήμου Ναξου & Μικρών κυκλαδων...
αναγκαζεται να <<σουλουπωσει>> για δευτερη φορα σε ένα χρόνο μέσα την τσακισμένη
χερσαία ζώνη και τον μόλο του Απόλλωνα. Καλοκαίρι προ των πυλών¦ γαρ...
ΣτιΣΕλιΕΣ ΜΒ
_. _9,|.
ένας από τους δυο
|εραρχες που ήταν
όμηροι κατα την
 σε 24 |0ΥΝ|0Υ 20"5¦
τηρήσουν Ιτ:.ι:α3τια
ΦΙΜιαρτυ ί Ι Κέ ί2.2.ϋ), πριν μας να πρωί σε λίγα· ή” μανα! Ι|αραπαμπτυ
γμτγ·τσκΜικες και αν μέσα. αν τον· ήπιαμε Δήμοι· με πινερρττοίπ με τα Δηγ
Ν    ΣτΕ   Ν έκαναν “χαρώ τα τσακΜμΑ·ο τμήμα (των Η! νά) τηςχτΡΜίπς ζώνης. σπανίων
ΚΛΤΛΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ|ΩΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΕ ΕΞ' ΝΗΣ|Λ `
Ε-πι-χει-ρη-ρις "!
Ποια νησια θα ο > ι “
εξαιρεθούν από
Το δεύΤ€ρΟ Κύμα τισ κεΡΣΑιΑΣΖΩΝι-ιΣτονΑποΔοΝ
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣΜΠΕΤΟΝ|ΕΡΕΣ ι
«ΕΚΛΕ|ΣΛΝ» ΧΤΕΣ ΤίΣ «ΠΛΗΓΕΣ» = .ὅ
Τα ευχαριστο Μα των ΜΜΜ της περιοχής να ατ- “πονηραί·Μ Με Με· "υ
αυξήσεων του ΦΠΑ
σπρώην ιπλέονι Νόμος Τις «στρεβλώσεις»
σιίμβουλος της ΕΠΣΤ( Στρατος στην χερσαία ζώνη
Φουταιιογλου στην 'καυτή' Τις αποκαθιστούμε. ..
επιστολή παραίτησής του Με τις «στρεβλώσεις»
'σ («περιφραξεις») σε
αναμιγνιίει μεταξυ αλλων και
αιγιαλο και παραλία
τον ίδιο τον πρόεδρο της
ΕΠΣ κυκλόδων¦ μιλώντας για Τ! θα κάνουμε;
παρέμβαση του στους ορισμοιίς «Φωνες» απο τον ΛιΓιὡργη¦ ακούγονται
διαιτητών στους αγώνες. ' ὁ ,|
 σνατα. Μ
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΛ ΝΑΞΟΥ 843 00 ΤΗΛ.: 22850,2468Ί¦ ΕΛΧ: 22850235] Ί¦ ΜΝ: 6974.3Ί ί.26Ο αστοί|:ίΠίο@κγκ|8αίκί.9Γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα