Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ιδού πως τα σιωνιστικά κεφάλαια κατέκτησαν την Ελλάδα!
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
30 ΜΑΡΤ|ΟΥ
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
('|0535) 3935
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
Μια ΜιιιιιΪιιιιιι ιιιιιιιι "|'|Μ|·|'|Ἐ|Λ" ΠΣ    
κι· ιι Μιιιι ιιίιιριιιι 
ι ι Με· Μινι μια ==ιιιιιΠιιηιΞ μπω '
ι ΞΕΝαι ΔΗΜΩΝ
λ Ι ς αιΛεΛΛΗΝΕΣ ιι1γι82ι |
'Ενα απίστευτο γα'ίτανακι όπου εμπλέκονται
|σραηλινοί και Έλληνες Πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες και μυστικές υπηρεσίες,
την ώρα που τα "γατάκια" του Λανγκλεῖ προετοιμάζουν καπηλευοη και διαίρεση του παΤρ!ωἩΚΟύ Χώρου ΣΕΛ|ΔΕΣ 2-8
ΚΕῷλΜ|Λ   
Η" ΕΜ.
Το μεγαλο μυστικό που κρύβει η λίστα Λαγκαρντ ακούει στο όνομα Σαμπι Μιώνης